Nieuws - 10 juli 2008

John Horrevorts

opinie_0_594.jpg
De geur neemt John Horrevorts op de koop toe. ‘We hebben gelukkig goede douches’, zegt de proevencoördinator van het Praktijkcentrum voor de Varkenshouderij in het Brabantse Sterksel. John coördineert alle technische proeven op het bedrijf. Hij zorgt er onder meer voor dat de mestvergister en de mestverwerker goed blijven draaien. ‘En als je de hele dag met mest werkt, dan krijg je wel eens wat over je heen.’
Als hij op een verjaardagspartij over zijn werk moet vertellen, dan laat John het meestal maar bij ‘proevencoördinator’. ‘Want de meeste mensen haken af als het te technisch wordt. Als je melkboer of timmerman bent, is het toch wat anders dan wanneer je werkt met biogasinstallaties. Mensen weten toch niet precies wat ze zich daarbij moeten voorstellen. Alleen onder varkenshouders is dat anders, die zijn heel geïnteresseerd.’
De varkensmest van het praktijkbedrijf wordt samen met organische restproducten eerst in een biogasinstallatie omgezet in gas, dat wordt gebruikt om via een dynamo stroom op te wekken, vertelt John. De vergiste mest gaat vervolgens in een mestverwerker, waar een kleiachtige dikke massa uitkomt en een dunne waterachtige vloeistof. De vloeistof kan nog verder worden verwerkt in een mestconcentraat met vooral veel stikstof en schoon, loosbaar water.
Met de installatie wekt het bedrijf voldoende stroom op om zevenhonderd woningen van energie te voorzien. Daarnaast voorziet het bedrijf in zijn eigen energiebehoefte. De biogasinstallatie werkt niet alleen op mest. Er gaan ook levensmiddelen en veevoer in die niet meer geschikt zijn voor consumptie.
John draagt tijdens zijn werk altijd handschoenen en een overall. ‘Je wordt vies, maar dat hoort erbij. Vooral het digestaat, het restproduct dat uit de mestvergister komt, kan behoorlijk ruiken. Maar ik kom nooit stinkend thuis.’ Dankzij de fijne douches.