Nieuws - 11 maart 1999

Jansen en Jansen

Jansen en Jansen

Jansen en Jansen

Lex Maas (45) - kwam in 1976 in dienst bij het Rijkslandbouwproefstation in Maastricht, een voorloper van het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (RIKILT-DLO). In 1979 verhuisde het instituut naar Wageningen. Lex Maas was onder andere systeembeheerder en hoofd Automatisering en informatieverwerking. Nu geeft hij als hoofd Facilitaire dienst leiding aan twaalf mensen die werken bij de onderdelen post- en archiefzaken, de technische en huishoudelijke dienst, de automatisering, de typekamer, de bibliotheek en de monsteradministratie. Het is heel versnipperd werk. Het ene moment inventariseer ik wat voor millenniumproblemen we kunnen verwachten, even later word ik gebeld omdat de verwarming het niet doet. Die afwisseling is natuurlijk leuk. Maar ik baal er wel eens van hoe weinig ik kan doen aan klachten, bijvoorbeeld over de luchtbehandeling. Het oude deel van ons gebouw tocht aan alle kanten, maar er is te weinig geld om er iets aan te doen.

Ir. Wilfred Maas (31) - pendelt nog een paar weken op en neer tussen de leerstoelgroep Toxicologie van de Landbouwuniversiteit en TNO Voeding in Zeist. Hij sinds 1996 aio bij TNO. Vanwege de samenwerking tussen LUW en TNO in het Centrum voor Voedingstoxicologie verhuist zijn project naar Wageningen. Zijn bureau staat al in Wageningen; zijn lab is nog in Zeist. Hij werkt aan een model om de giftigheid van stoffen te onderzoeken met behulp van plakjes lever. Dat kan uiteindelijk gebruikt worden om bijvoorbeeld te bepalen wat voor effect medicijnen hebben in het lichaam. Maas is nu bezig met proeven om de plakjes lever, afkomstig van proefdieren, in vitro in leven te houden. Verder onderzoekt hij op welke manier plakjes lever het beste zijn in te vriezen. Uiteindelijk moet het model werken met plakjes menselijke lever. Dat materiaal is schaars, dus het is van belang de beschikbare levers zo lang mogelijk te bewaren