Nieuws - 1 januari 1970

Jan Kopshuis, Cultureel Historisch Archief

Jan Kopshuis, Cultureel Historisch Archief

Jan Kopshuis, Cultureel Historisch Archief

Rina Pol zit nog net niet verstopt in het archief. De beheerder Pol hoedt
over geschreven redes, almanakken, fotomateriaal dat soms al dateert uit
1896, wat schilderijen, dia's, en heel veel boeken en andere publicaties.
In een kast liggen geordende dossiers van bijvoorbeeld vertrokken of
overleden hoogleraren. In de enveloppen bevinden zich dan bijvoorbeeld
fotoportretten en krantenartikelen.
Veel van het materiaal komt uit opruimingen en schenkingen. ,,Zo kreeg ik
bijvoorbeeld een telefoontje dat er in een schuur bij Hinkeloord, de
voormalige huisvesting van Bosbouw, nog stapels fotomateriaal en andere
zaken lagen. Ik er dus heen en ik heb het allemaal over laten komen. Nu
belde onlangs iemand die in geldnood zat en een boekje met aantekeningen
uit 1915 van een familielid wilde verkopen. Maar wij kopen niks, wij
krijgen. Uiteindelijk zijn we overeengekomen dat wij de portokosten zouden
betalen.''
Vroeger zette men alles neer in een kelder van een drukkerij. De raad van
bestuur erkende het belang van een archief als dit en vond dat het weer
opgepakt moest worden. En zo ontstond haar huidige functie. ,,Ik verbaas me
er soms over wat afdelingen zelf niet meer hebben of weten'', zegt Pol.
,,Maar dan krijg ik vaak te horen dat ze alles wat ouder is dan vijf jaar
weggooien.''
Pol is net bezig met het invoeren van redes op haar computer. ,,Bij een
rede uit bijvoorbeeld 1913 vraag ik me altijd even af hoe die persoon was.
Zo iemand moet dan allang overleden zijn.'' Aan haar bureau komen vaak
samenstellers van boeken en fotografen langs. Straks verdwijnt de functie
van Pol. Het Cultureel Historisch Archief gaat dan op in de nieuwe
bibliotheek op de Born. En Rina Pol? ,,Ik ga mijn vrijwilligerswerk
uitbreiden.'' |
E.T.