Nieuws - 4 oktober 2001

Jammer

Jammer

"Dit is natuurlijk jammer", zegt prof. dr. ir. Frans Kok van de sectie Humane voeding en epidemiologie en lid van de commissie Terlouw. "Maar misschien moeten actiegroepen wel per definitie tegen dit soort initiatieven zijn." Kok heeft het over de anderhalf dozijn maatschappelijke organisaties, waaronder Greenpeace en Natuur en Milieu, die het vertrouwen hebben opgezegd in de commissie die de maatschappelijke discussie over gentechnologie moet aanzwengelen.

Volgens de organisaties staat nu al vast waar de commissie op uitkomt: een 'ja, tenzij'. De organisaties willen echter de weg naar het volledig afwijzen van gentechnologie openhouden. Een gepasseerd station, vindt Kok. "De trein rijdt en de techniek is er. Waar het nu om gaat, is hoe we die nuttig kunnen gebruiken. Misschien moeten we inderdaad bepaalde toepassingen categorisch afwijzen. Maar daarvoor hebben we een debat over randvoorwaarden nodig." De commissie gaat daarom door met haar werk. | W.K.