Nieuws - 2 november 2006

Invoering leerrechten jaar uitgesteld

De leerrechten worden pas in september 2008 ingevoerd. Staatssecretaris Bruins erkent dat het nieuwe bekostigingssysteem van hogescholen en universiteiten nog te veel haken en ogen kent.
Bruins heeft dat gisteravond in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De staatssecretaris baseert zijn besluit onder meer op een onderzoek van adviesbureau CapGemini. De invoering van leerrechten per september 2007 zou te riskant zijn.
Universiteitenvereniging VSNU is blij. ‘We hebben steeds gezegd dat de invoeringsdatum van 1 september 2007 te vroeg is’, aldus een woordvoerder. De universiteiten zijn altijd tegen invoering van leerrechten geweest en hadden een wapenbroeder in de LSVb. ‘Niemand in het hoger onderwijs was klaar voor leerrechten en we zijn heel blij dat de staatssecretaris dat nu ook inziet’, jubelt voorzitter Irene van den Broek. ‘We krijgen daardoor meer tijd om studenten voor te bereiden op de nieuwe regels.’
Begin deze maand werd al duidelijk dat ook het politieke draagvlak voor de snelle invoering van leerrechten snel afbrokkelde. Oppositiepartij PvdA haakte af omdat veel instellingen medewerking weigerden en het beloofde digitale administratiesysteem niet gereed was. Ook regeringspartijen CDA en VVD waren kritisch, maar wilden toen nog niet schuiven met de deadline. Wel vroeg CDA-kamerlid Cisca Joldersma om een knelpuntenanalyse waarin de staatssecretaris de problemen rondom de leerrechten op een rij zou zetten. Bruins ging daarop in overleg met de betrokken partijen en trok zijn conclusie.
In het beoogde leerrechtensysteem, het belangrijkste wapenfeit van voormalig staatssecretaris Rutte, ontvangen hogescholen en universiteiten hun bekostiging voor elk jaar dat studenten bij hen staan ingeschreven. Tegelijkertijd wordt de gesubsidieerde studietijd beperkt: studenten krijgen alleen bekostiging voor de cursusduur. Daarnaast mogen ze twee jaar ‘treuzelen’ tegen betaling van het standaardcollegegeld. Zijn ze dan nog niet klaar, dan moeten ze een commercieel tarief aan de universiteit of hogeschool betalen.