Nieuws - 16 december 2010

Intimidatie

tekst:
Gastredacteur

Reactie op het artikel 'Je kunt toch ergens anders gaan werken' over intimidatie op de werkvloer van Wageningen University.

11-illustratie-bij-Post.jpg
Vrij recent heb ik stevige kritiek geuit op het gedrag en het functioneren van mijn leidinggevenden, omdat zij weigerden om op constructieve wijze overleg te voeren, om een gerezen probleem gezamenlijk op te lossen.
Dat conflict is hoog opgelopen en heeft uiteindelijk geleid tot een dienstopdracht van de naast-hogere leidinggevende. Vervolgens heb ik mijn beweegredenen in twee indringende gesprekken moeten toelichten. Mij werd te verstaan geven, dat ik diende te stoppen met mijn kritiek op de leiding, omdat ik anders 'buiten de groep geplaatst' zou worden. Redelijk intimiderend lijkt mij. Helaas voor het management ben ik echter niet bijzonder gevoelig voor dat soort intimidatie. Integendeel, het maakt mij juist strijdvaardiger.
Binnen onze afdeling hebben zich nog andere vormen van intimidatie voorgedaan, zoals spreekverbod opleggen, dienstopdrachten geven en medewerkers op non-actief zetten. Ik ben het met mw. Wagenaar eens, dat die gemeten 20 procent intimiderend gedrag mogelijk slechts het 'topje van de ijsberg' is. Dat gegeven lijkt mij haaks staan op de wens van de raad van bestuur, om tot de beste werkgevers van Nederland te willen behoren.
Bram (naam bij redactie bekend)