Nieuws - 6 juni 2002

Interfaculteit met Utrecht van de baan

Interfaculteit met Utrecht van de baan

De interfaculteit waar Wageningen en Utrecht aan werkten gaat niet door. Dat hebben de colleges van bestuur van Wageningen en Utrecht deze week besloten. Volgens de directie van de kenniseenheid Dier is de samenwerking gestrand omdat het Utrechtse college vond dat Wageningen UR terugkwam op eerder gemaakte afspraken.

De directieraad laat in een brief aan het personeel weten 'zeer teleurgesteld' te zijn. "Wij zijn er niet in geslaagd om onze raad van bestuur te overtuigen van het strategisch belang van een interfaculteit. (..) De raad van bestuur wil eerst een aantal zaken verder onderzoeken en haar besluit over en eventuele voortzetting afhankelijk maken van de resultaten daarvan. Dit is voor het college van bestuur van de universiteit van Utrecht niet acceptabel gebleken, zij beleeft het als terugkomen op eerder genomen standpunten."

Volgens de bestuursvoorzitter prof. Aalt Dijkhuizen is Wageningen UR niet teruggekomen op eerder gemaakte afspraken, maar heeft slechts gevraagd om vier maanden uitstel om de plannen 'te verdiepen'. "Dat hebben wij gedaan om een aantal redenen. Ten eerste wilde Wageningen het uitstel benutten om de kenniseenheid Dier verder uit te werken. Wij wilden de samenwerking aangaan vanuit een sterke kenniseenheid."

Verder wilde Wageningen een marktonderzoek. Zo'n onderzoek moest uitwijzen hoeveel studenten de samenwerking op zou leveren. Bij de universiteit van Utrecht worden jaarlijks veel studenten Diergeneeskunde uitgeloot. Een belangrijk doel van de samenwerking was die studenten binnen te halen met nieuwe opleidingen die Utrecht en Wageningen samen op zouden zetten.

Het derde punt was dat Wageningen garanties wilde hebben voor de herkenbaarheid van de Wageningse poot. De faculteit van Utrecht is vier keer groter dan het departement Dier. Dijkhuizen: "Mijn ervaring is dat als het uiteindelijk op de knikkers aankomt, de macht van het getal geldt. Wij wilden tevoren garanties om te voorkomen dat we achteraf telkens opnieuw moeten gaan onderhandelen."

Verder wilde Wageningen UR ook nog eens het draagvlak voor de interfaculteit peilen bij onderzoeksgroepen die zich meer verwant voelen met de opleiding Biologie. De leerstoelgroepen Experimentele Dierkunde, Celbiologie en Immunologie en Fysiologie van mens en dier krijgen meer studenten Biologie dan Dierwetenschappen. Zij waren bang dat ze in de interfaculteit in een ge?soleerde positie zouden komen. Dijkhuizen: "Wij wilden de vraagtekens voor die groepen zoveel mogelijk wegnemen."

Dijkhuizen benadrukt dat de colleges van bestuur wel overeen zijn gekomen dat ze de samenwerking tussen 'Zodiac' en de faculteit Diergeneeskunde ook na het mislukken van de plannen voor de interfaculteit verder willen uitbouwen. | K.V.

Lees verder op pagina 3.