Nieuws - 3 april 2008

Instituut, instituut…

‘Toen ik nog bij Unilever werkte was het makkelijk’, zegt Peter van den Elzen. ‘Als ze me vroegen wat ik deed voor de kost.’
‘Ik ben de baas van Knorr Vie’, zegt Breukink. ‘Dat zei je toen.’
‘Vol trots, natuurlijk’, zegt Martin Kropff.
‘Iedereen wist wat ik bedoelde. Maar als ze het me nu vragen, dan antwoord ik: ik ben de directeur van de Wageningse Agrotechnology & Food Sciences Group. En dan begint het gezanik. Want dan willen ze weten wat de Agrotechnology & Food Sciences Group is. En wat antwoord ik daarop?’
‘AFSG, dat zijn de top-voedingsmensen van Wageningen Universiteit’, begint Kropff. ‘Samen met de mensen van… ehm…’ De rector magnificus valt stil.
‘Tja’, zegt Breukink.
‘Hoe zeg je dat?’, mompelt Kropff.
‘Eigenlijk is het een apart instituut’, zegt Van den Elzen.
‘Instituut, instituut…’, zegt Kropff. ‘Het mag geen naam hebben.’
‘Van Aalt niet’, zegt Breukink.
‘Vroeger heette het Agrotechnology & Food Innovations’, zegt Van den Elzen. ‘En daarvoor heette het A…’
‘Zachtjes, alsjeblieft’, maant Kropff, een snelle blik achterom werpend. Het gezicht van de rector is krijtwit. ‘De muren hebben hier oren.’
‘Aalt zelf heeft het opgeheven’, sist Breukink. ‘En het daarna weer opgericht. Toen duidelijk werd wat voor idiote beslissing dat was.’
‘Dus eigenlijk heeft Aalt A&F nooit opgeheven’, fluistert Kropff. ‘Want iemand als Dijkhuizen maakt geen fouten. En dus hoefde A&F ook niet meer heropgericht te worden.’
Van den Elzen staart de cijfermatige wonderjongen en de overwegend blijmoedige rector niet-begrijpend in het gezicht. ‘Dus…’, vraagt hij.
‘Dus bestaat dat instituut van jou eigenlijk niet’, zegt Breukink zachtjes. ‘Ook al is het er wel.’
‘Snap je het nu?’, vraagt Kropff.
Van den Elzen knikt nadenkend. ‘Ik geloof van wel’, zegt hij.
Kropff zucht opgelucht en ontspant.
‘Welkom in Wageningen’, zegt Breukink.