Nieuws - 1 januari 1970

Instellingen bepalen timing bètabonus zelf

Staatssecretaris Rutte geeft instellingen de vrijheid om de bètabonus van 1500 euro aan studenten te geven op ieder willekeurig moment van de studie. De toelage is bedoeld om meer studenten naar de bètahoek te lokken, en zou aanvankelijk alleen in het laatste jaar worden uitgekeerd.

De staatssecretaris deed zijn toezegging in antwoord op vragen van CDA-kamerlid Joldersma. Die liet bij de behandeling van de onderwijsbegroting weten het nut van de regeling niet in te zien, omdat nu is vastgelegd dat studenten de vergoeding pas in het laatste jaar krijgen. ‘Ik kan er met mijn gezonde verstand niet bij wat het positieve effect daarvan is op de instroom. Studenten haken niet af in het laatste jaar, want dan zijn ze er bijna, maar in eerdere jaren’, aldus de christen-democraat. ‘Niemand kiest voor een studie, omdat hij dan over vijf jaar 1500 euro krijgt van het ministerie. Het is echt een belachelijke maatregel.’
In een motie riep Joldersma de staatssecretaris op de bonus naar voren te halen. Maar Rutte wil dat graag aan hogescholen en universiteiten zelf overlaten. ‘Al is het maar omdat we hierover afspraken hebben gemaakt met VSNU en HBO-raad.’ Voor het CDA was deze toezegging voldoende.
De bètabonus maakt deel uit van een breder pakket maatregelen om de instroom in het bèta- en techniekonderwijs met vijftien procent te verhogen. De Tweede Kamer had al groen licht gegeven voor het pakket. / HOP