Nieuws - 5 februari 2009

INSECTENCOLLECTIE NAAR NATURALIS

De Wageningse insectencollectie verhuist mogelijk naar Naturalis in Leiden. Wageningen UR gaat daarover in overleg met het natuurhistorisch museum. Er is geen geld om de collectie, 600 duizend exemplaren groot, in Wageningen te behouden.

achtergrond_0_187.jpg
Naturalis werkt aan de vorming van het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit, dat de drie herbaria van Leiden, Wageningen en Utrecht gaat beheren, evenals een aantal andere natuurhistorische universitaire collecties. Wageningen UR overlegt nu of Naturalis ook de insectencollectie van de leerstoelgroep Entomologie kan beheren.
Entomologiehoogleraar prof. Marcel Dicke houdt de insectencollectie graag in City of Insects Wageningen. ‘Dat heeft mijn voorkeur, maar ik acht een verhuizing van de collectie naar Leiden het meest kansrijk en perspectiefvol. Mijn eerste prioriteit is dat de collectie een goede plek krijgt en toegankelijk blijft voor de wetenschap.’
Aanvankelijk zou de collectie met de entomologen meegaan naar de nieuwbouw van Plant, Radix. Maar de huisvestingslasten zijn daar zo hoog dat de leerstoelgroep de kosten niet kan opbrengen, zegt Dicke. De hoogleraar schat de huisvestingskosten van de collectie op zeventigduizend euro per jaar.
De raad van bestuur van Wageningen UR komt niet met geld over de brug om de collectie voor Wageningen te behouden, meldt woordvoerder Simon Vink. ‘Dit is een zaak van de Plant Sciences Group (PSG). Er is ruimte gereserveerd voor de collectie in de nieuwbouw. Daar zit een kostenplaatje aan vast, en dat ligt bij PSG’, zegt Vink. Eerder meldde hij in de Gelderlander dat Wageningen UR een oplossing gaat vinden om de collectie in Wageningen te houden. Dat klopte niet, zegt hij nu. ‘Ik was niet op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.’
Prof. Raoul Bino, algemeen directeur van PSG, vindt dat de leerstoelgroepen verantwoordelijk zijn voor hun collecties. Hij kan zich goed vinden in het onderbrengen van de collectie in Leiden.’Een collectie is altijd waardevol, maar het is niet de eerste taak van een universiteit om die te beheren.’
Dicke zou het liefst zien dat er een Wagenings wetenschapsmuseum komt, waar ook andere collecties worden ondergebracht. ‘Een Naturalis- of Evoluon-achtig museum zou goed zijn voor Wageningen, met zo’n trekpleister kan de stad een nieuwe stroom mensen voor de Wageningse wetenschap interesseren.’ Maar een museum is niet snel te realiseren. Uiterlijk in juli, als de entomologen van de Binnenhaven naar Radix verhuizen, moet een oplossing zijn gevonden voor de collectie.