Nieuws - 1 januari 1970

Innovatiemiljoenen voor excellent onderzoek en samenwerking

Innovatiemiljoenen voor excellent onderzoek en samenwerking

Innovatiemiljoenen voor excellent onderzoek en samenwerking

Het kabinet heeft 185 miljoen euro verdeeld over excellent onderzoek,
onderzoekssamenwerking, technostarters en kenniswerkers. Het gaat om het
budget waar het Innovatieplatform over mocht beschikken.
De verdeling gebeurt op advies van het Innovatieplatform. Vijftig miljoen
gaat via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO
naar 'excellente onderzoeksgroepen' aan de universiteiten. Dat bedrag wordt
verdubbeld met geld uit de eerste geldstroom, die rechtstreeks van het
ministerie van Onderwijs naar de universiteiten blijft vloeien. Hiermee
voert het kabinet 'zonder rompslomp' de voorgenomen overheveling van eerste
naar tweede geldstroom uit.
Ook voor onderzoekssamenwerking wordt vijftig miljoen uitgetrokken, via de
begroting van het ministerie van Economische Zaken (EZ). Het gaat om
samenwerking tussen universiteiten, bedrijven, technologie-instituten
(zoals TNO), Technologische Topinstituten en hogescholen. Ook in dit geval
wordt het bedrag verdubbeld met geld uit de eerste geldstroom voor
samenwerkingsverbanden met universiteiten.
Wat de onderzoeksterreinen betreft gaat het kabinet uit van de drie grote
nationale prioriteiten: genomics en life sciences, ICT en nanotechnologie.
Daarnaast zijn terreinen benoemd die van bijzonder belang zijn voor
Nederland. Dat zijn verkeersmanagement, logistiek management, waterbeheer,
de vitaliteit van de grote steden, duurzame voedselproductie,
energiegebruik en -voorziening, en hoogwaardig ruimtegebruik. Het
Innovatieplatform zal een voorstel uitwerken voor de te hanteren criteria,
nadere selectie van thema's en de uitvoering. In 2006 zal de minister van
Onderwijs een tussentijdse evaluatie maken.
Van de overige 85 miljoen is zestig miljoen bestemd voor beleid ten behoeve
van kenniswerkers, waaronder b├Ęta's en technici. Daarover zal het
Innovatieplatform nog advies uitbrengen aan de ministers van EZ en Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.
Tenslotte gaat 25 miljoen naar het actieprogramma Techno Partner voor de
versterking van het technostartersbeleid.
In 2004 is slechts negentien miljoen euro beschikbaar voor alle
prioriteiten. Dat loopt geleidelijk op tot de genoemde 185 miljoen euro,
jaarlijks vanaf 2007. |
HOP