Nieuws - 8 februari 2001

Innovatiecentrum Biologische Landbouw wil Wageningen op de kaart zetten

Innovatiecentrum Biologische Landbouw wil Wageningen op de kaart zetten

Het Innovatiecentrum Biologische Landbouw (IBL) van Wageningen UR moet Wageningen op de kaart zetten als het gaat om biologische landbouw. 'Men kan niet om Wageningen heen', zo heet het in het plan van aanpak dat de raad van bestuur vorige week goedkeurde.

Het innovatiecentrum moet onderzoek en onderwijs over biologische landbouw stimuleren en samenwerking op dit gebied binnen en buiten de gemeenschap bevorderen. Vorig jaar heeft de raad van bestuur de biologische landbouw als speerpunt van Wageningen UR benoemd.

Het plan van aanpak laat zien dat het IBL vooral aan moet zetten tot actie. Zelf blijft het een klein co?rdinatiepunt, dat valt onder de afdeling Onderzoeksstrategie. Daarmee heeft het een onafhankelijke positie ten opzichte van de verschillende kenniseenheden. Dit is de beste garantie om per project de meest geschikte onderzoekers aan te trekken, zonder dat een instituut of afdeling geld voor zich zelf claimt.

Het ministerie van LNV zet vanaf 2002 een koepelprogramma biologische landbouw op bij het uitzetten van onderzoeksgeld. Het IBL gaat dit onderzoek, samen met de programmaleiders, invulling geven. Nu gaat er acht miljoen gulden naar dit soort onderzoek. Vanaf 2002 komt daar nog tien ? twaalf miljoen bij.

Naast onderzoek co?rdineren, moet het innovatiecentrum ook deelname vanuit Wageningen aan het maatschappelijk debat over de biologische landbouw bevorderen. Verder wil het een centraal loket worden voor onderzoeksvragen en ontsluiten van kennis uit Wageningen. Daarbij wil het ook terugvallen op de Wetenschapswinkel, die nu al de rol van kennismakelaar speelt.

Het is de bedoeling het IBL na 2004 op te heffen. De extra inspanning om de biologische landbouw in Wageningen te stimuleren, is dan niet meer nodig, zo verwacht de raad van bestuur. De afsluiting gaat een internationaal congres van Ecosystem Health vormen, met speciale aandacht voor de biologische landbouw. | L.N.