Nieuws - 1 januari 1970

Inhuizing IMAG leidt tot stoelendans

De verhuizing van medewerkers van het voormalige IMAG van de Mansholtlaan naar het A&F-gebouw op de Born leidt tot een ware stoelendans. Aanvankelijk leek tachtig procent van de A&F-medewerkers in beweging te moeten komen om de nieuwkomers logisch te integreren. Na overleg met de ondernemingsraad krijgen de medewerkers van de A&F directie nogmaals de kans aan te geven hoe ze tegen verhuizen aankijken.

Het probleem met de verhuizing ligt niet bij het feit dat de medewerkers van het IMAG bij het ATO intrekken. Wel bij de manier waarop dat geregeld wordt. Volgens de voorzitter van de ondernemingsraad dr Arie van der Bent is het veel medewerkers van het voormalige ATO rauw op hun dak gevallen dat ze ineens ook bleken te moeten verhuizen. ,,Het is maar de vraag of je deze verhuizing aan moet grijpen om alle groepen van A&F te concentreren. In projecten wordt vaak met mensen van buiten de groep gewerkt.’’
Dr Philip van der Heijden, directeur management van de Agrotechnology & Food Sciences Group, geeft toe dat het heeft ontbroken aan een goede communicatie met de werkvloer. Afgelopen dinsdag is tijdens een regulier overleg tussen directie en de ondernemingsraad daarom toegezegd dat de groepen nogmaals specifiek gevraagd wordt wat ze van het principe vinden om groepen bij elkaar te zetten. ,,Als blijkt dat bijstellingen nodig zijn dan doen we die ook’’, aldus Van der Heijden.
De interne verhuizing start in de eerste helft van maart met het leegmaken van kamers op het ATO. De tweede helft van maart zullen de medewerkers van de Mansholtlaan naar de Born verhuizen. Van der Heijden: ,,Men hoeft niet zelf in te pakken en we hopen alles in de weekenden te kunnen verkassen. Maar verhuizen blijft vervelend en kost tijd.’’ | Y.d.H.