Nieuws - 30 maart 2010

Impasse over vastgeroeste ASG'ers

Is het 'mobiliteitscluster' bij de Animal Sciences Group een verkapte reorganisatie of slechts uitvoering van bestaand beleid? Daarover verschillen directie en OR van de kenniseenheid al maanden van mening. Als bemiddeling geen soelaas biedt, moet de rechter de knoop doorhakken.

ASG.jpg
ASG probeert al jaren de mobiliteit en inzetbaarheid van een handvol personeelsleden te vergroten. Pogingen daartoe van de afdelingschefs leidden echter schipbreuk. Toen de directie deze groep personeelsleden per 1 oktober 2009 apart zette in een 'mobiliteitscluster', was de OR onaangenaam verrast. 'Zeker toen we lazen dat het mobiliteitstraject eindigde met ontslag', zegt OR-secretaris Hans Stormink. 'Je kunt niet zomaar mensen ontslaan. Dat kan alleen als mensen disfunctioneren, na dossieropbouw. Of in het kader van een reorganisatie, maar dan heeft de OR adviesrecht, aldus Stormink.'We zijn niet tegen het lostrekken en mobiliseren van mensen. Sterker nog, we dringen al jaren aan op het verbeteren van de R&O-gesprekken. Daardoor kun je een afnemende inzetbaarheid in een vroeg stadium signaleren en ombuigen.'
Tweede bemiddeling
Volgens directielid Dick Pouwels is er geen sprake van een reorganisatie, maar van operationeel management. 'We hebben deze handvol mensen uit de lijnorganisatie gehaald om ze extra aandacht te geven. Deze mensen zijn te weinig inzetbaar op onderzoeksprojecten. Het beleid om die inzetbaarheid te verhogen, is niet veranderd, wel de uitvoering ervan, in het mobiliteitscluster. Maar dat is geen wijziging van de organisatie. Het cluster is tijdelijk.'
Daar denkt de OR anders over. Daarop stapte de medezeggenschap in november vorig jaar naar een bemiddelingsorgaan: de bedrijfscommissie van de SER. Die stelde de ondernemingsraad half februari in het gelijk: directie en OR moesten opnieuw in gesprek over het mobiliteitscluster. De directie vond de SER-uitspraak echter geen feitelijke bemiddeling en stelde voor alsnog een bemiddelingspoging te doen. Die tweede bemiddeling loopt nu.

Geïsoleerd
'We zijn inmiddels zes maanden bezig over dit mobiliteitscluster', zegt OR-voorzitter Herman de Boer. 'Ondertussen wordt pressie uitgeoefend op medewerkers om in het mobiliteitscluster te stappen. Vier van de zeven medewerkers die nu in het cluster zitten, zijn in een aparte vleugel van het gebouw gehuisvest. Medewerkers worden geïsoleerd; er wordt hun werk onthouden. En het mobiliteitstraject eindigt met ontslag. Dat laten we niet gebeuren.'
Pouwels ziet dat anders. 'Het mobiliteitscluster is een tijdelijke voorziening, het mobiliteitstraject is eindig. Als het geen soelaas biedt, dan kijken we naar mobiliteit buiten de organisatie. Dat is een normaal proces. Als directie vinden we dat we van doen hebben met een handvol individuele gevallen, terwijl de OR ze ziet als een aparte groep. In het laatste geval is er sprake van een reorganisatie, in het eerste geval niet.'
Over dat dilemma buigt de bemiddelaar zich. De uitspraak wordt eind april verwacht. Als beide partijen er niet uitkomen, stapt de OR naar de kantonrechter.