Nieuws - 1 januari 1970

Imares nieuwe naam Rivo

Wageningen Marien, het samenwerkingsverband van visserij-instituut Rivo, Alterra Texel en de afdeling ecologische risico's van TNO gaat verder onder de naam Imares, Institute for Marien Resources and Ecosystem Studies.

Het nieuwe instituut is nog op zoek naar een plek om zich te vestigen. Nu is het verspreid gehuisvest over Texel (Alterra), Den Helder (TNO), IJmuiden en Yerseke (Rivo). Imares-directeur drs. Martin Scholten verwacht medio dit jaar een knoop door te hakken. ‘Dan zijn we er trouwens nog niet. Als we een plek hebben, moet er nog een programma van eisen worden opgesteld en een heel gebouw worden neergezet. De komende jaren blijven we dus noodgedwongen gescheiden wonen.’
Scholten heeft veel positieve reacties gekregen op de fusie van de instituten. Sinds begin dit jaar werken de onderzoekers al samen onder de werknaam Wageningen Marien. ‘Verschillende doelgroepen, vissers, mensen uit de natuurbeweging en van de offshore industrie zijn erg positief over het idee. Ik denk ook dat het heel goed is dat onze mensen nu ieder met hun eigen bril samenwerken in onderzoeksprojecten. Dat kan wellicht EVA-II-achtige discussies in de toekomst vermijden.’ EVA-II was het onderzoeksprogramma naar de schade die de kokkelvisserij veroorzaakte in de Waddenzee. Visserij-onderzoekers van het Rivo stonden bij het opstellen van de onderzoeksrapporten vaak lijnrecht tegenover natuuronderzoekers van Alterra.
Imares krijgt de komende twee jaar een status aparte binnen Wageningen UR. Het zal niet worden ondergebracht bij één van de kenniseenheden en directeur Scholten zal direct rapporteren aan de raad van bestuur.
Woordvoerder Simon Vink wil niet veel kwijt over de afspraken die met TNO zijn gemaakt over de zeggenschap over Imares. ‘Laat ik zeggen dat wij leidend zijn. Dat is ook niet zo gek, wij brengen 160 onderzoekers in, zij een stuk of twintig. Maar wij zullen natuurlijk geen belangrijke besluiten nemen doen zonder TNO daarin te kennen.’ / KV