Nieuws - 11 januari 2001

Illegale Indiase irrigatie

Illegale Indiase irrigatie

Bart Geesink, zesdejaars Tropisch landgebruik

"Voor mijn afstudeerproject ben ik vierenhalve maand in India, in de staat Andhra Pradesh geweest. In 1997 is daar een nieuwe wet ingevoerd waarin lag besloten dat boeren zich in zogenoemde water users associations moesten organiseren om op lokaal niveau voor het onderhoud van het irrigatiesysteem en de waterdistributie te zorgen. V??r 1997 werd dat onderhoud verzorgd door een overheidsinstantie, de irrigatiedienst. Een groot orgaan dat behoorlijk corrupt was. De ambtenaren verdienden bijvoorbeeld geld door boeren die eigenlijk geen recht op water hadden, dat recht voor een bepaalde som toch te verlenen. Met als gevolg dat de boeren die aan het eind van het irrigatiekanaal woonden en w?l recht hadden op water, niks kregen. De filosofie achter de nieuwe wetgeving was dat de boeren beter weten waar problemen liggen en het geld effici?nter zullen gebruiken. De irrigatiedienst bleef wel bestaan, maar werd meer faciliterend van aard.

Ik heb onderzocht wat de impact van dit nieuwe systeem was. Wat bleek, was dat de situatie hetzelfde was gebleven, en dat de irrigatiedienst zelfs nog meer macht had gekregen omdat ze de schuld van illegaal watergebruik konden afschuiven op die water users associations. Simpelweg rechten overdragen werkt niet in een samenleving waarin de sociale en politieke macht feitelijk nog ligt bij de lokale elite, die zelf gewoon illegaal blijft irrigeren. De wet was een 'papieren tijger', zoals de boeren het zelf ook noemden. Natuurlijk heeft het systeem ook wel goede kanten, maar het is gewoon te plotseling ingevoerd. In ??n klap werden 10.292 van die associations gecre?erd, met alle problemen van dien. Er is nog heel weinig onderzoek hiernaar verricht, dus dat maakte het heel interessant. Op mijn brommertje reed ik de kanalen van het irrigatiesysteem langs, zo'n dertig ? veertig kilometer lang. Omdat veel laag opgeleide mensen geen Engels spraken, had ik altijd een tolk bij me. Ik had een appartementje op het terrein van de irrigatiedienst. 's Avonds zat ik lekker op mijn veranda te werken. Ideaal.

India is een heel mooi land, maar ik ervaar wel een enorm cultuurverschil. Ik heb eerder een stage in Peru gedaan, en daar had ik het gevoel dat ik makkelijker met de mensen kon omgaan. In India was het moeilijk om vriendschappen te sluiten. Ik weet niet waar dat aan ligt; misschien dat de Peruaanse cultuur toch dichter bij de Europese ligt, Spaans bloed, wat swingender. Een andere reden is natuurlijk dat ik geen Telugu, de taal van dat gebied, sprak. Maar als ik er een baan aangeboden zou krijgen, zou ik het zeker doen. En dan zou ik ook de taal leren, dus dat wordt dan nog een hele klus."

Clarieke Hidden

'Op mijn brommertje reed ik de irrigatiekanalen langs, veertig kilometer lang'