Nieuws - 12 februari 2009

IJSSELMEERPLANNEN? GEEN IDEE

Het waterpeil van het IJsselmeer moet anderhalve meter omhoog, meldde de Deltacommissie vorig jaar. Maar de meeste organisaties rond het IJsselmeer weten niets van het hoe en waarom van die plannen, merkten studenten van VHL Velp.

De studenten International Water Management ondervroegen tientallen ondernemers, natuurbeschermers en beleidsmakers over hun visie op de plannen van de Deltacommissie. Dan is het handig als je gesprekspartner weet waar je het over hebt. Maar dat was dus vaak niet zo, zegt student Tristan Bergsma. ‘De mensen weten niet wat er aan de hand is. Er is grote onwetendheid over het Veermanrapport. Waar komt die anderhalve meter vandaan en wat houdt het precies in? Het is lastig interviewen als je eerst een kwartier lang moet uitleggen waar het allemaal om gaat.’ Dat werd dus meteen ook de belangrijkste conclusie van de studenten: de kennis over het werk van de Deltacommissie schiet schromelijk tekort.
Rijkswaterstaat moet daar wat Bergsma betreft wat aan doen. ‘De mensen weten op zich wel van die anderhalve meter en dat het iets met klimaatverandering van doen heeft. Maar niet dat het nodig is om de verdroging tegen te gaan en het IJsselmeer als zoetwaterbekken overeind te houden.’
Als het eenmaal is uitgelegd, blijkt er grote weerstand tegen het plan. Natuurbeheerders vrezen de aantasting van natuur, landschap en kwetsbare ecosystemen, vissers vrezen de effecten op de visstand en de recreatiesector denkt dat hele jachthavens en delen van historische bebouwing zullen verdwijnen.
Om meer draagvlak te krijgen is daarom veel voorlichting nodig, waarbij volgens Bergsma de nadruk moet liggen op een stapsgewijze verhoging van het waterpeil. Dan zijn niet alleen de gevolgen maar ook de investeringen te overzien. De truc is om te zoeken naar win-winsituaties. ‘Bepaalde scheepswerven bijvoorbeeld zullen moeten verdwijnen. Maar je kunt dat koppelen aan betere uitbreidingsmogelijkheden ergens anders.’
Al met al was het voor Bergsma een ‘superproject’. ‘Dit is één van de leukste projecten die ik ooit heb gedaan. We zaten met zijn allen een week lang in een huisje in de buurt van Lemmer. Van daaruit zijn die interviews gedaan.’ Vrijwel allemaal in het Engels: 13 van de 21 studenten was Chinees.