Nieuws - 12 februari 2013

Idealis schrapt nieuwbouwplannen

Idealis stelt de bouw van twee nieuwe studentencomplexen uit. De studentenhuisvester moet vanwege de regeringsplannen 'even pas op de plaats maken'.

NieuwsIdealis.jpg
Idealis had een intentieovereenkomst getekend voor nieuwbouw Lawickse Hof en Dolderstraat/Nobelweg. Op beide locaties zouden 150 studentenkamers worden gebouwd. Die plannen gaan voor onbepaalde tijd in de koelkast, zegt woordvoerder Corina van Dijk. 'We kunnen op dit moment niet overzien hoe snel er duidelijkheid is over wat de kabinetsplannen voor ons betekenen. Pas als we dat weten, kunnen we kijken wat de actuele stand van de projecten is. Nu moeten we even pas op de plaats maken.'
Idealis is bezorgd dat de verhuurdersheffing, saneringsheffing en de aangekondigde huurbepaling op basis van de WOZ-waarde zwaar op de begroting van de studentenhuisvester zullen drukken. Daarnaast heeft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw aangekondigd dat er vanaf 2014 geen geld voor nieuwe leningen beschikbaar is. Zonder borg kan Idealis geen financiering regelen.
De uitgestelde bouw heeft ook gevolgen voor het kamertekort voor studenten. Volgens de gemeente Wageningen wordt er ondanks de diverse nieuwbouwplannen vanaf studiejaar 2015/2016 een tekort verwacht van minimaal circa duizend kamers. Tegelijkertijd raken de bezuinigingen ook de student. 'Het verdwijnen van de basisbeurs, de versobering van de ov-jaarkaart, dat gaan studenten direct in hun portemonnee voelen. Wat dat betekent voor de kamervraag? Komen er meer of minder studenten?' Idealis wil met de universiteit in gesprek over de mogelijkheden voor betaalbare huisvesting voor studenten.
UPDATE UPDATE UPDATE >>>
De zo gevreesde woz-maatregel is dankzij het ‘woonakkoord' met D66, SGP en ChristenUnie van de baan. Huurprijzen blijven voorlopig gebaseerd op het al bestaande puntenstelsel. Het zogeheten ‘woningwaarderingsstelsel' blijft nog even van kracht, blijkt uit het woonakkoord dat minister Blok van Wonen gisteren sloot met de oppositie. Het gevaar lijkt echter nog niet helemaal geweken. Omdat het kabinet het huidige puntensysteem waarmee de huurprijs wordt vastgesteld nog steeds te ingewikkeld vindt, moet er voor Prinsjesdag een nieuw voorstel liggen dat alles simpeler maakt. Dit zou een combinatie moeten worden van de woz-plannen en het puntenstelsel. Idealis zegt kennis te hebben genomen van het woonakkoord, maar kan nog niet reageren op het nieuws. Daarvoor wil de studentenhuisvester eerst goed onderzoeken wat het nieuwe akkoord voor hen betekent.