Nieuws - 11 maart 1999

IBN wil barriere slechten tussen stedenbouw en groenaanleg

IBN wil barriere slechten tussen stedenbouw en groenaanleg

IBN wil barriere slechten tussen stedenbouw en groenaanleg

Het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO) heeft een globale groenstructuur ontworpen voor de nieuw te bouwen wijken Almere-Poort en Almere-Hout. Hoewel de stadsdelen helemaal omringd zijn door bos, park en water, blijven parken en monumentale groene verbindingsstroken midden in de bebouwing gewenst. Mensen maken namelijk graag even een korte wandeling vlak naast de deur. Met een rekenmodel konden IBN-onderzoekers de optimale grootte en ligging van de parken en verbindingsstroken aangeven. Op basis daarvan kwamen ze met een concreet voorstel voor de plaatselijke situatie

Door van begin af aan bij de ruimtelijke ordening niet alleen rekening te houden met infrastructuur, wonen en werken, maar ook met recreatief groen, wordt de scherpe grens tussen de groene en de rode wereld doorbroken. Dit stelt bosbouwer ir Jan Bervaes, die het onderzoek samen met landschapsarchitect ir Deirdre Pronk uitvoerde. Hij is voorstander van het doorbreken van de schotten tussen groene Wageningers en stedenbouwkundigen uit Delft, tussen de ministeries van LNV en VROM

Gemeenten kennen IBN-DLO vooral als instituut voor groenbeheer. Bervaes wil nu ook advisering bij de inrichting onder de aandacht te brengen. Hij gaat de wethouders voor ruimtelijke ordening van honderd gemeenten benaderen

Groen wordt niet altijd gerealiseerd op plekken waar mensen er optimaal gebruik van maken. Bervaes ziet daarvoor twee redenen. Bij nieuwbouw zijn er nog geen bewoners die hun belangen bepleiten. Bovendien zijn de grondprijzen voor bebouwing erg hoog, waardoor groen vaak verder van de stad wordt gepland. M.Hg