Nieuws - 1 januari 1970

IBN en Rotterdam steken samen geld in onderzoek

IBN en Rotterdam steken samen geld in onderzoek

IBN en Rotterdam steken samen geld in onderzoek

Het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO) gaat een strategische alliantie aan met de gemeente Rotterdam. Het onderzoek naar de natuurwaarden in Rotterdam, dat eind 1999 wordt afgerond, wordt deels uit de gemeentekas betaald en deels uit programmagelden van het IBN

Zo combineert het IBN het praktische onderzoek naar de natuurwaarden rondom Rotterdamse singels met meer algemene wetenschappelijke vragen in lopende onderzoeksprogramma's over stedelijke gebieden. We slaan twee vliegen in oon klap, zegt dr Paul Opdam, hoofd van de onderzoeksafdeling Ecologie en ruimte van IBN. Een deel van de kennisontwikkeling die we van rijkswege doen, wordt direct gekoppeld aan de praktische uitwerking ervan.

Opdam denkt met andere steden met vergelijkbare financieringsconstructies te kunnen gaan werken. Hij is niet bang dat de nieuwe manier van cofinanciering door bezuinigingen binnen de lopende onderzoeksprogramma's op de tocht komt te staan, zoals ook het Waddenzeeonderzoek is wegbezuinigd. De rijksoverheid stelt belang in natuur en landschap, en heeft erkend dat IBN samen met het Staring Centrum het instituut is voor natuur en groen. Volgens hem zijn er geen tekenen dat het ministerie van LNV zijn financiering van het strategische onderzoek van IBN stopzet. M.W