Nieuws - 10 april 2014

Hulptroepen voor de groene economie

tekst:
Albert Sikkema

Vandaag opent Wageningen UR een Innovation Lab voor startende ondernemers in de biobased economy. Het iLab biedt hen laboratoriumruimte, startkapitaal, huisvesting en coaching.

‘Het iLab is geen fysieke plek, maar een idee’, zegt Erik van Seventer, manager Biobased Products bij Wageningen UR. ‘Het gaat er om dat we starters toegang bieden tot onze faciliteiten op de campus. Nu nog moeten zulke bedrijfjes vaak zelf hun weg zoeken, straks is de ondersteuning strak georganiseerd.’

De biobased economy, de economie die nieuwe producten, chemicaliën en energie maakt uit biomassa, groeit in snel tempo. Dat zie je ook aan het aantal startende ondernemers in Wageningen op dit gebied. De bekendste is Plant-e, dat stroom uit planten haalt. Maar je kunt ook denken aan het bedrijf Pectcof, dat voedingsmiddelen en vezels wint uit koffiepulp, het afval van de koffie-industrie. Die Wageningse bedrijven in de biobased economy worden al begeleid en ondersteund door Startlife van Wageningen UR.

Maar nu komen er ook standaard contracten voor inhoudelijke samenwerking met de Wageningse onderzoekers en de huur van labruimte en apparatuur voor deze start-ups, zegt Van Seventer. ‘Zo hoeven die bedrijfjes niet meer het wiel uit te vinden en kunnen ze snel van start.’ Bij de laboratoriumfaciliteiten moeten we onder meer denken aan apparaten voor bioraffinage (extractie en scheiding), katalyse-apparatuur en extruders in Axis, de thuisbasis van Food en Biobased Research.

Het iLab is een initiatief van de topsector Chemie, die een netwerk van Innovation Labs aan het opzetten is in Nederland. Wageningen gaat zich daarbij richten op biobased products. ‘Daarmee erkent de topsector Chemie Wageningen als de plek waar biobased materialen gaan worden ontwikkeld’, stelt Van Seventer.

Een beter innovatieklimaat met goede labfaciliteiten van het iLab en leningen en coaching van Startlife is hard nodig, stelt hij, want het blijft lastig om geld te verdienen met nieuwe biobased producten en productieprocessen. Daarom wil Wageningen UR ook een netwerk bieden aan de starters, zodat ze kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Vooralsnog zitten de startende bedrijven verspreid over Wageningen, maar vanaf 2015 moet er een Incubator voor dit soort bedrijven op de campus verrijzen.

Bij de jonge biobased bedrijven zitten ook al starters met buitenlandse vestigingen. Zo zit de koffie-afvalverwerker Pectcof zowel in Wageningen als in Latijns-Amerika en is ook het bedrijf Yellow Pallet, dat pallets maakt uit het afval van bananenplanten, vooral actief in Latijns-Amerika.

Meer informatie op de officiële opening van het iLab, op 10 april om 15.30 uur in Impulse op de campus.