Nieuws - 18 juni 2009

HOOP IN BANGE DAGEN

Wageningen UR is een voorbeeld voor het internationaal agrarisch onderzoek, bleek deze week tijdens een internationale conferentie in Wageningen. Als onze immer positieve rector Martin Kropff dat verkondigt of onze kampioen internationale netwerken, Rudy Rabbinge, dan is het bewijs van deze stelling nog niet geleverd. Maar ook buitenlandse deelnemers aan de conferentie waarderen de Wageningse aanpak hoog.
Een rationeel argument is dat Wageningen UR erin slaagde om verschillende kennissystemen – die van universiteit, DLO, praktijkonderzoek en hogeschool – te integreren onder een inhoudelijke noemer. Dat klinkt als saaie kost, maar niet voor onderzoekers en directeuren van armlastige landbouwinstituten die nog op eigen houtje bezig zijn en zich beklagen over de lage financiering. Negen van de tien instituten in de wereld zitten in die situatie. Wageningen trekt extra financiering aan, landen als China, India en Brazilië investeren fors in onderzoek en ontwikkeling, maar in de meeste landen – ook Europese – neemt het af. Brandhaarden als Irak, waar het aantal onderzoekers met 65 procent is gedaald tot opzichte van tien jaar geleden, en Liberia en Eritrea, waar welgeteld één promovendus werkzaam is in het landbouwkundig onderzoek, staan onderaan de ladder.
De vraag die de onderzoekers en directies van deze minderbedeelde centra bezig houdt is: what happens if we start working with other people? Er is onzekerheid of samenwerking met anderen wat oplevert. Dan komt Kropff en die zegt: kijk naar Wageningen, samenwerking leidt tot groei.
Die groei komt er natuurlijk alleen als financiers bereid zijn hun beurs te trekken. Klagen helpt niet, je moet met je onderzoek aansluiten bij maatschappelijke prioriteiten. Daar krijg je dan met anderen financiering voor als je een goed – dikwijls interdisciplinair - voorstel indient. Ook dat Wageningse inzicht wint terrein. ‘We need other terms to reconnect with society’, vertelde Mark Holderness, een vertegenwoordiger van de nationale landbouwonderzoekscentra in de wereld. ‘People are poor because we did not make the case clear enough.’ Van kenniscentra die wel in staat zijn om donoren over de streep te trekken, kun je dus wat leren. De blijde boodschap van Kropff geeft hoop in bange dagen.