Nieuws - 10 december 2015

Hoogleraren: ‘WU moet harder werken aan diversiteit’

tekst:
Rob Ramaker

Wageningen University moet meer actie ondernemen om een diverse universiteit te worden. Dat stellen 62 hoogleraren in een petitie die ze hebben verstuurd aan de raad van bestuur.

Beeld: Henk van Ruitenbeek

De petitie is bedoeld als ‘aanmoediging voor de raad van bestuur om er vol tegenaan te gaan’, zegt initiatiefnemer Ellis Hoffland. Zij reageerde op tegenvallende cijfers voor Wageningen University in de meest recente Monitor vrouwelijk hoogleraren. In 12 jaar tijd bleek het aantal vrouwelijke leerstoelhouders niet te zijn toegenomen. Bovendien blijft de WU achter in vergelijking met andere Nederlandse universiteiten. Hoffland wil dat dit wordt aangepakt met een ‘ambitieus programma voor genderbalans’. Dit zou naast morele steun ook structurele financiële ondersteuning moeten ontvangen.

De petitie is bedoeld als aanmoediging voor de raad van bestuur om er vol tegenaan te gaan
Ellis Hoffland

Eind 2013 stelde Wageningen University al een genderactieplan vast. De projectmanager die dit uitvoert, wordt echter betaald uit NWO-financiering die eind maart afloopt. Hoffland vraagt zich of daarna voldoende structurele aandacht, en dus geld, beschikbaar is voor genderbeleid. Ook hoopt ze dat diversiteit in bredere zin wordt nagestreefd; dus ook meer wetenschappers uit minderheden en meer hoogleraren uit het buitenland.Eind 2013 stelde Wageningen University al een genderactieplan vast. De projectmanager die dit uitvoert, wordt echter betaald uit NWO-financiering die eind maart afloopt. Hoffland vraagt zich of daarna voldoende structurele aandacht, en dus geld, beschikbaar is voor genderbeleid. Ook hoopt ze dat diversiteit in bredere zin wordt nagestreefd; dus ook meer wetenschappers uit minderheden en meer hoogleraren uit het buitenland.


stats.png

Het aandeel vrouwelijke hoogleraren per 1 december. Vooral bij de leerstoelhouders blijft Wageningen Universityachter. Bij de persoonlijk hoogleraren is de verdeling gelijkmatiger. Overall is 15 procent van de fulltime hoogleraren aan Wagenigen University vrouw.


Zeker met dat laatste is de raad van bestuur het helemaal eens, zegt voorlichter Simon Vink. ‘Dat staat ook al in het strategisch plan.’ De raad van bestuur begrijpt het ongeduld ook wel: ‘Het aantal vrouwelijke leerstoelhouders neemt maar langzaam toe.’ Hij wijst echter ook op de vorderingen die wel zijn gemaakt. Zo loopt het aantal vrouwelijke universitair (hoofd)docenten op en dankzij tenure track is het aandeel vrouwen onder de persoonlijk hoogleraren veel groter geworden.

Ook wil Vink de angst wegnemen dat na maart de aandacht zal verslappen. Het bestaande beleid, met onder meer bewustwordingscursussen en een coachingprogramma, wordt voortgezet. Het is echter niet duidelijk of één medewerker dat zal trekken of dat het op een andere manier wordt georganiseerd. En daar wordt nu ook nog geen besluit over genomen, zegt Vink. De raad van bestuur wil even wachten op Ingrid Lammerse, het nieuwe hoofd HRM die op 1 januari start.