Nieuws - 1 januari 1970

‘Hoogleraren onderschatten nadelen verruiming mestregels’

‘Hoogleraren onderschatten nadelen verruiming mestregels’

‘Hoogleraren onderschatten nadelen verruiming mestregels’


De Wageningse hoogleraren die vorige week bij landbouwminister Veerman
pleitten voor verruiming van de mestwetgeving sluiten de ogen voor
problemen rondom handhaafbaarheid. Dat zeggen zestien Wageningse
onderzoekers deze week in een open brief aan Wb.
De onderzoekers vinden dat alternatieven voor de huidige mestwetgeving te
weinig garanties bieden dat boeren zich zullen inspannen om
milieuvervuiling door mest te beperken. ,,Pas als de normen streng genoeg
zijn, mag je ervan uitgaan dat boeren alle zeilen zullen bijzetten om aan
die normen te voldoen.’’
De onderzoekers reageren op een brief aan de minister van onder andere de
Wageningse hoogleraren Johan Bouma, Ariena van Bruggen, Jan Douwe van der
Ploeg en Lijbert Brussaard en hoofddocent Jaap van Bruchem. Die bepleitten
het toestaan van bovengronds uitrijden van mest voor bedrijven die
aantoonbaar minder stikstof uitstoten dan de wettelijke norm. Boeren mogen
nu alleen mestinjecteurs gebruiken. Boeren die toch bovengronds uitrijden
zijn diverse malen veroordeeld door de rechter. De hoogleraren vinden dat
de huidige wetgeving daarmee innovatieve bedrijven ten onrechte
criminaliseert. Boeren zouden de ruimte moeten krijgen andere methoden te
gebruiken zolang zij de milieudoelen maar halen. Volgens de zestien
onderzoekers die op dat betoog reageren is er eerder behoefte aan
strengere, dan aan soepelere regels. De kern van de huidige wetgeving, het
mestboekhoudingssysteem MINAS, zou de uitspoeling van stikstof
onderschatten.
Johan Bouma, een van de ondertekenaars van het pleidooi aan Veerman: ,,Wij
hebben denk ik meer vertrouwen in het goede ondernemerschap van boeren dan
de briefschrijvers.’’ Volgens Bouma worden goedwillende boeren nu in hun
mogelijkheden beknot, terwijl zij aantoonbaar goede milieuprestaties
leveren. ,,Ik vind wel dat we boeren moeten afrekenen op resultaat, niet op
mooie verhalen. We moeten dus goed meten. Ik wil getallen zien.’’ Maar als
metingen aantonen dat de boeren hun stikstofverlies binnen de perken houden
zouden boeren niet gebonden moeten worden aan mestinjecteur. ,,Wij hebben
nog geen kant-en-klaar alternatief, maar ik vind dat wij ons als
wetenschappers actiever moeten bemoeien met wet- en regelgeving. Dat is nu
een terrein voor juristen, maar wat weten die ervan.’’ |
K.V.
Zie ook LS pag ?