Nieuws - 1 januari 1970

Hoogleraar financiert onderwijs met geld van buiten

Hoogleraar financiert onderwijs met geld van buiten


Hoogleraar Sociaal-ruimtelijke analyse prof Jaap Lengkeek gaat met
financiering van buiten de universiteit onderwijs ontwikkelen. Drs
Christian Curré van kennisnetwerk Habiforum wordt bij Lengkeek's
leerstoelgroep gedetacheerd om dr Henk de Haan te helpen met het opzetten
van vakken in de specialisatie Socio-spatial analysis van de
mastersopleiding Landscape, planning and design. Daarnaast zal Lengkeek
creatief uitwisseling zoeken met het team Stad-Land van Alterra, en zoeken
naar verdere sponsoring.
Het is opvallend dat juist voor het nogal theoretische vak van Sociaal-
ruimtelijke analyse externe financiering wordt gezocht. Toen duidelijk werd
dat leerstoelgroepen onderwijs konden gaan verzorgen met geld van buiten de
universiteit was de verwachting dat leerstoelgroepen met sterke banden met
het bedrijfsleven, zoals de voedingsgroepen, de eersten zouden zijn.
De stap van Lengkeek komt voort uit een paradoxale situatie. Per september
gaat de nieuwe mastersopleiding van start, maar binnen het
Onderwijsinstituut was geen geld voor de twee verplichte vakken voor de
specialisatie sociaal-ruimtelijke analyse. Het gaat om twee voorbereidende
vakken, die tot een afstudeervak leiden. Een vak gaat over de
theorievorming over de interactie tussen mens en de ruimte. In het andere
vak staat de veranderende sociaalruimtelijke dynamiek van stad en land
centraal.
De strategie van Lengkeek om voor de komende drie jaar extern gefinancierd
onderwijs te kunnen geven is drieledig. Het met ICES/KIS-gelden
gefinancierde Habiforum, dat als Expertisenetwerk Meervoudig Ruimtegebruik
tot doel heeft kennisnetwerken te ontwikkelen, zal dit jaar Curré
detacheren voor de ontwikkeling van het onderwijsprogramma. Daarnaast zal
het Lengkeek helpen zoeken naar verdere externe financiering. Met het team
Stad-Land van drs Wim Timmermans van Alterra wil Lengkeek komen tot een
creatieve uitwisseling van kennis en mankracht. Alterra-onderzoekers kunnen
bijvoorbeeld vakken volgen, in ruil voor het onderwijs dat andere Alterra-
onderzoekers geven, bijvoorbeeld binnen de Capita selecta
omgevingspsychologie. ,,We moeten arrangementen maken'', vertelt Lengkeek.
Lengkeek sluit met zijn onderwijsfinanciering en -organisatie aan bij de
steeds sterker wordende banden tussen de universiteit en Alterra, die onder
meer vorm krijgen in het nieuwe Centrum Landschap. Volgens Lengkeek
investeert Alterra via dit centrum nu al meer dan zes voltijdsbanen in de
universiteit. ,,Het Centrum Landschap is cruciaal'', aldus Lengkeek, ,,maar
het beslist niet over het onderwijs.'' Via een omweg creëert de
leerstoelgroep nu toch een verbinding tussen de onderzoekspraktijk en
-actualiteit van het centrum en zijn onderwijs. ,,Het is het verzilveren
van bestaande netwerken'', aldus De Haan, ,,en daarmee kunnen we een brug
slaan naar de praktijk en de actualiteit van het onderzoek.''
Voor Habiforum is de samenwerking met Lengkeek's leerstoelgroep een
logische stap, vertelt Curré. Habiforum staat voor een nieuwe
subsidieronde, waarin het speerpunt zal liggen op systeeminnovatie van het
ruimtegebruik. ,,We proberen kennis te laten stromen, en te komen tot
innovatieve praktijken'', vertelt Curré. De bestaande relaties met het
Alterra-team van Timmermans krijgen in de nieuwe samenwerking een verdere
uitbouwing. ,,Zo kunnen we het bestaande kennisnetwerk terugkoppelen via
het onderwijs.'' Habiforum verlangt dan ook geen tegenprestatie van de
universiteit. | M.W.