Nieuws - 14 december 2011

Hoog cholesterol gelinkt aan prostaatkanker

Een hoog cholesterolgehalte in het bloed hangt mogelijk samen met een verhoogde kans op agressieve prostaatkanker. Deze vinding ondersteunt eerdere onderzoeken die ook een dergelijk verband lieten zien.

cholesterol2.jpg
Dieuwertje Kok, onderzoekster bij Humane Voeding, onderzocht dit met gegevens van een groot aantal mannen. De resultaten verschenen begin december in het tijdschrift Prostate Cancer and Prostatic Diseases.
De gegevens kwamen uit de Nijmegen Biomedische Studie. Voor deze studie werden bijna 22 duizend Nederlanders benaderd om een vragenlijst in te vullen en bloed af te geven voor cholesterolbepaling. In totaal waren de gegevens van 2118 mannen zonder prostaatkanker en zonder cholesterolverlagende medicijnen beschikbaar. In de bijna zeven jaar daarna kregen 43 van hen prostaatkanker, bleek uit gegevens van de kankerregistratie.
Met deze gegevens liet Kok zien dat een verhoogd totaal cholesterol èn LDL (‘slechte') cholesterol geassocieerd is met prostaatkanker. Er was geen verband met een hoger niveau van HDL (‘goede') cholesterol of triglyceriden. Ook als je rekening houdt met andere factoren als diabetes, ouderdom en BMI blijft het verband overeind. Gegevens over familiehistorie en sociale klasse sociale en economische status ontbraken.
Een tweede analyse verdeelde de tumoren in 22 agressieve en 15 minder agressieve. Er bleek een sterk verband te bestaan voor totaal en LDL cholesterol met agressieve kanker. Dit verband was afwezig voor minder agressieve tumoren. Kok is wel voorzichtig met conclusies: ‘We hadden al relatief weinig mensen en dan splitsen we de groep nog eens in tweeën.' Op die manier is het nog steeds mogelijk sterke effecten te vinden, maar het toeval kan bij zulke getallen ook een rol spelen.
Het totale onderzoek naar prostaatkanker en cholesterol geeft tot dusver geen eenduidig beeld. Eerdere studies leveren tegenstrijdige resultaten en kijken nog lang niet altijd naar de verscheidene soorten cholesterol. De meesten maken ook geen onderscheid tussen de agressieve en minder agressieve tumoren. Kok: ‘Wel geven een aantal recente studies consistent een verband aan tussen cholesterol en voornamelijk agressieve prostaatkanker.'