Nieuws - 27 juni 2013

Honours Programma voor de 'leiders van de toekomst'

Honours Progamma dit jaar van start.
WUR Council wil meer nadruk op 'gemotiveerde' student.

Er is al lang over gesproken, maar dit jaar moet hij echt van start gaan: het Wageningse Honours Programma. Waar andere universiteiten al langer een opleidingstraject boden voor excellente studenten,  komt Wageningen UR nu met een eigen variant: een multidisciplinair programma waarbij nadruk ligt op de zelfwerkzaamheid van de student. Dat moet uiteindelijk de 'leiders van de toekomst' opleveren, zo staat in de toelichting.  
De WUR council omarmt het idee om studenten iets extra's naast hun studie te bieden, maar zet wel vraagtekens bij de manier waarop de universiteit dat wil doen. Zo wil de medezeggenschap dat bij de toelatingscriteria meer nadruk komt te liggen op de motivatie en minder op de prestatie van de deelnemers. Het minimale gemiddelde cijfer zou dan ook verlaagd moeten worden van een 7,5 naar een 7.
Daarnaast wil de medezeggenschap, die met de plannen moet instemmen, de garantie dat het programma niet ten koste gaat van het reguliere onderwijs. De universiteit wil het Honours Programma, dat vier ton kost, betalen met het geld dat ze van de overheid heeft gekregen als beloning voor de prestatieafspraken. De WUR Council heeft  vraagt zich af of dit bedrag wel voldoende is en wil weten waar het geld vandaan komt als blijkt dat de 'bonus' van de overheid onvoldoende blijkt te zijn. Ze bespreekt haar zorgen op 26 juni met de raad van bestuur. Op 5 juli volgt een definitief advies.