Nieuws - 4 september 2019

Honderd minder bachelor-eerstejaars op universiteit

tekst:
Albert Sikkema

Het aantal eerstejaars bachelorstudenten in Wageningen daalt dit jaar met 100 (6%). Daar staat een groei van het aantal masterstudenten en schakelstudenten tegenover. Per saldo daalt de instroom bij de universiteit met 1 procent.

©Guy Ackermans

Dit jaar stromen er 1570 eerstejaars bachelors, 1278 masters en 69 schakelstudenten binnen bij de universiteit, meldt de afdeling Education & Student Affairs. Opgeteld zijn dat 2917; 39 minder dan vorig jaar. Maar achter deze globale cijfers zijn er opmerkelijke verschuivingen. Het aantal eerstejaars bachelorstudenten uit Nederland daalt fors met 140. Die daling wordt enigszins gecompenseerd door de toename van buitenlandse studenten bij met name de vijf Engelstalige Wageningse bachelors (plus 40). Bij elkaar leidt dat tot 6% minder bachelor-eerstejaars.

Groei masters
Bij de masteropleidingen groeit de universiteit echter met 47 (4%) en ook het aantal schakelstudenten uit het hbo en buitenland groeit. Per saldo daalt het aantal eerstejaars in Wageningen met ruim 1 procent.

Klimaat
Ingrid Hijman, hoofd Student Service Centre, ziet twee oorzaken van de dalende instroom. Ten eerste daalt het aantal Nederlandse vwo-scholieren die kunnen gaan studeren op een universiteit. En ten tweede verschuift de belangstelling onder studenten. Ze lijken minder vaak voor Wageningse thema’s als voeding en biotechnologie te kiezen. Wel ziet Hijman veel belangstelling voor klimaat en milieu.

Beurzen
Het aantal buitenlandse studenten in Wageningen groeit dit jaar licht. De vijf Engelstalige bacheloropleidingen trekken dit jaar meer internationale studenten dan vorig jaar. Het aantal internationale masterstudenten blijft ongeveer gelijk. Het aantal Europese masterstudenten groeit met 18, het aantal eerstejaars van buiten Europa daalt echter met 20. De reden: er zijn minder beurzen voor studenten uit ontwikkelingslanden.