Nieuws - 1 januari 1970

Hoe Telegraaf het milieu helpt

Mensen moeten Fair Trade-koffie kopen, beleidsmakers moeten internationale verdragen vertalen naar het publiek, en wetenschappers moeten samenwerken en niet bang zijn om hun boodschap in De Telegraaf te vertellen. Dat was de wat wankele balans na de discussie over de grootschalige milieuevaluatie van de Verenigde Naties.

Ongeveer vijftig mensen praatten op vrijdag 15 april op uitnodiging van het Noord Zuid Centrum over de alarmerende boodschap van de Millennium Ecosystem Assessment van de VN. 1300 wetenschappers publiceerden hierin de laatste stand van zaken op het gebied van het milieu. 'We zijn als mens sterk afhankelijk van de functies die het ecosysteem voor ons vervult', vertelde prof. Rik Leemans van de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse, een van de vijftien Wageningers die meewerkte aan het onderzoek, in zijn inleiding. ‘Maar meer dan de helft van die functies voor de mens verslechtert.’ Leemans maakte zich vooral zorgen over de sterk verslechterende visstand.
Maar wat kunnen we er nu aan doen? Dat is de terugkerende vraag als het gaat om wereldwijde milieuproblemen. Beleidsmedewerker Fokie Flapper van het ministerie van LNV vond het rapport van de VN een 'belangrijke waarschuwing'. Ze zag het vooral als munitie voor het maatschappelijke debat. Daar was de zaal niet tevreden mee. 'Het probleem ligt bij het vertalen van internationale verdragen naar het publiek', stelde ecoloog prof. Herbert Prins. 'Beleidsmakers doen hun werk niet. Ze huiveren voor duidelijke taal over hoe het ministerie van LNV moet handelen.'
De wetenschappers kwamen zelf in eerste instantie ook niet verder dan praten. Dat leverde een reactie op van PhD-student Fikru Yitter Kidane uit Ethiopië. 'We kennen de problemen en de oplossingen', zei hij. 'Maar we praten eerst over actie vanuit internationale gremia en nationale overheden, dan pas over actie van individuele personen. Mijn oom verbouwt koffie en krijgt twee procent van de verkoopprijs. Ik drink hier koffie voor één eurocent. De Europese Unie kent het koffieprobleem al vijftien jaar, maar er wordt geen actie ondernomen. Het tempo waarin we actie ondernemen is langzamer dan het tempo waarin de problemen zich ontwikkelen.' In plaats van op Europa te wachten, kunnen individuen zelf duurzame Fair Trade-koffie kopen, aldus Kidane.
Maar wat moeten wetenschappers doen? Universiteitsprofessor prof. Rudy Rabbinge wist het wel. De interdisciplinaire Wageningse aanpak van wetenschap was volgens hem de beste aanpak voor het onderzoek. 'Samen verbreedt je je portee.' Wetenschappers moeten actief zijn in het maatschappelijke debat. 'Probeer je verhaal in De Telegraaf te krijgen.' En Wageningen kan met zijn kennis helpen bij lokale interventies en bij 'capacity building'. / MW

Informatie: www.north-south.nl