Nieuws - 22 september 2010

Hoe meet je honger in de wereld?

Het aantal ondervoede mensen in de wereld daalt, stelde de Volkskrant vorige week. Nee, de honger is toegenomen, schreef de Volkskrant een dag later. Hoe zit het nu? Heeft de wereld meer of minder honger? En hoe kun je dat weten?

Peter Oosterveer, onderzoeker bij de leerstoelgroep Milieubeleid:
'De honger in de wereld nam af tot 2007. Maar de afgelopen drie jaar nam de honger weer toe van 750 naar 925 miljoen mensen. Is deze groei tijdelijk of structureel? Dat is lastig te zeggen, omdat de oorzaken van honger van land tot land verschillen.
De berekeningen van de FAO en de Wereldbank zijn erg modelmatig. Ze schatten de beschikbaarheid van voedsel op nationaal niveau en wat daar bijkomt aan import van de wereldmarkt. Wat ontbreekt is een goed inzicht in de voedselverdeling in een land. Welk percentage van de bevolking in Mali en Tanzania echt honger heeft, haal je niet uit dergelijke modellen. Zo is de beschikbaarheid van voedsel door het jaar heen een belangrijk aspect. Als je een mooie oogst hebt gehaald, maar de productie tegen een lage prijs verkoopt en tien maanden later schaars voedsel tegen een hoge prijs moet bijkopen, is de situatie minder gunstig dan het model laat zien.
De hoge graanprijzen op de wereldmarkt spelen een rol, maar of die tot honger leiden, is de vraag. Ik begrijp dat de voedselrellen in Mozambique niet voortkomen uit gebrek aan voedsel. Het protest richtte zich tegen de hoge voedselprijzen, maar de oorzaak daarvan was dat de wisselkoers van de Mozambiquaanse metical met de Zuid-Afrikaanse rand werd aangepast, waardoor de prijzen stegen.
Of sprake is van voedselschaarste of echte honger, haal je ook niet simpel uit modellen. De beste indicator van honger in een regio is de prijs van vee. Als die daalt, neemt de honger toe. Vee is de spaarpot van veel mensen in ontwikkelingslanden. Ze gaan het vee verkopen als ze honger hebben. Daardoor daalt de prijs.'