Nieuws - 22 maart 2001

Historische kaart dijken

Historische kaart dijken

De 'Wael Stroom' bij Loenen op de kaart van landmeter Nicolaas van Geelkercken uit 1632. Midden onderin is het door John Mulder onderzochte dijkvlak te met binnendijks drie kolken die door overstromingen zijn ontstaan. Rechts onderin slot Loenen. Zie pagina 7: De herberg van Jacobus de Lange ligt onder de dijk | KAART uit ALTERRA-RAPPORT 183