Organisatie - 11 januari 2007

Historische blunder

In Resource 15 van 14 december 2006 staat op pagina 5 het artikel ‘Buitenbeentje van hogeschool wil vrijheid behouden’. Het is gebaseerd op interviews met de coördinator Ruimte en Bodem Marien de Bakker en met collegevoorzitter Erica Schaper van hogeschool Van Hall Larenstein. In het intro staat: ‘het subinstituut van Milieukunde werd vijftien jaar geleden bij de gedwongen verhuizing naar Leeuwarden simpelweg vergeten. VHL wil de historische blunder rechtzetten...’ Dit kan alleen een zeer vrije interpretatie zijn van wat er gezegd is, want het is klinkklare onzin.
Op vrijdag 17 februari 1989 wordt via de pers (!) bekendgemaakt dat de ministers Braks (LNV), Deetman (O&W), Brinkman (WVC) en staatssecretaris Evenhuis (EZ) het 'Herenakkoord' hebben gepresenteerd. Als ruilobjecten voor de concentratie van het Noord-Nederlands orkest en het kunstonderwijs in Groningen, krijgt Friesland de lerarenopleiding Ubbo Emmius én het hoger agrarisch onderwijs toegeschoven. Het akkoord wordt gepresenteerd als een politieke realiteit waar niet aan te tornen valt. In december 1990 wordt het fusieplan tussen de Agrarische Hogeschool Friesland en het Prof. H.C. van Hall Instituut gepresenteerd met daaraan gekoppeld de verplaatsing van het instituut van Groningen naar Leeuwarden.
De MR weigert in juli 1991 in te stemmen met het fusieplan. Minister Braks interpreteert de bevoegdheden van de MR op zijn eigen manier en ziet geen reden om de uitvoering op te schorten. In augustus 1991 spant de MR een kort geding aan tegen de minister. Dit is het begin van een slepende juridische procedure. Na zeven jaar beslist de geschillencommissie dat de MR gelijk had; de verhuizing naar Leeuwarden had niet mogen plaatsvinden. Dan is het echter 1996 en staat er in Leeuwarden een nieuw gebouw van 80 miljoen gulden. Het enige resultaat van de juridische strijd is dat de deeltijdopleiding Milieukunde in Groningen blijft.
Het is dus grote onzin om te beweren dat de locatie Groningen bij de verhuizing is 'vergeten' en dat dit een ‘historische blunder’ is. De echte historische blunder is dat het bloeiende Groninger Prof. H.C. van Hall Instituut in het kader van het juridisch onhoudbaar gebleken Herenakkoord naar Leeuwarden is verplaatst. Als het CvB een historische blunder wil rechtzetten, moet niet alleen de locatie Groningen van Van Hall Larenstein in Groningen blijven, maar zullen meerdere onderdelen vanuit Leeuwarden weer naar Groningen verplaatst moeten worden.

Gerrie Koopman, destijds secretaris van de MR van het Prof. H.C. van Hall Instituut