Nieuws - 19 juni 2008

Historicus Van der Woude overleden

Historicus Ad van der Woude is zaterdag op 75-jarige leeftijd overleden. Van 1960 tot 2000 was hij verbonden aan de vakgroep Agrarische geschiedenis van Wageningen Universiteit, waarvan de laatste 25 jaar als hoogleraar.

Van der Woude beleefde zijn finest hour bij de het uitkomen van het boek The First Economy, waarvan de negenhonderd pagina’s tellende Nederlandse versie onder de titel Nederland 1500-1815 in 1995 verscheen. Hij schreef het boek samen met de in Nederland geboren Amerikaan Jan de Vries.
Met het boek bouwde Van der Woude voort op de ‘Wageningse school’ in de geschiedkunde, die was ingezet door Bernard Slicher van Bath. Van der Woude beschreef de historie niet aan de hand van opvallende gebeurtenissen en politieke omwentelingen. Hij baseerde zijn relaas op geografische, sociale en economische factoren en interpretaties daarvan. De Vries en Van der Woude concludeerden dat de moderne economische groei in Nederland niet begon met de industriële revolutie, maar in de zeventiende eeuw.
Van der Woude werkte ook aan de popularisering van zijn vak, onder meer als medewerker van Geschiedenis Magazine/Spiegel Historiael.