Nieuws - 15 februari 2001

Het Vooroordeel: De Wageningse Studenten Organisatie

Het Vooroordeel: De Wageningse Studenten Organisatie

'Alternatieve club, die vrij links is. Hun standpunten zijn soms iets te extreem.' Maar ook: 'De WSO is een club gezellige mensen die erg actief en betrokken zijn.'

Het woord vooroordeel klinkt negatief, maar het wordt al snel duidelijk dat de meeste mensen een positieve indruk hebben van de Wageningse Studenten Organisatie (WSO). Zoals Luuk den Besten, tweedejaars student Diedenoort zegt: "Ik heb eigenlijk geen idee wat ze precies doen, maar volgens mij komen ze op voor de rechten van de student. Mijn eerste indruk is dat het om een vrij linkse club gaat, die zich - meer dan anderen - wil afzetten tegen de gevestigde orde. Dit is overigens echt een vooroordeel, want ik ben nog nooit bij de WSO langsgeweest." Den Besten ziet zijn vooroordeel niet als iets negatiefs. "Het is juist goed dat er een club mensen is die tegenwicht biedt en die discussies niet uit de weg gaan."

Arjan Roos, elfdejaars student Tropisch landgebruik, is erg positief over de WSO. "Laat ik allereerst voorop stellen dat het een gezellige club mensen is. Verder zijn ze erg actief en nemen ze het op voor studenten, wat natuurlijk alleen maar positief kan worden genoemd."

Op de vraag met welke vooroordelen de WSO zelf wordt geconfronteerd, antwoordt Nynke Post-Uiterweerd van de WSO dat ze op landelijk niveau worden gezien als een actieve club. "We hebben de indruk dat ze ons zeer betrokken vinden en goed georganiseerd. In Wageningen zelf horen we vaak dat we erg links zouden zijn. Ook het woord 'pluizenclub' komt wel eens voorbij, maar dat wordt voornamelijk gezegd door studenten. Over het algemeen zijn medewerkers van de universiteit heel positief over onze werkzaamheden."

Silvia Tubbenhoff, vierdejaars Levensmiddelentechnologie noemt als eerste het woord alternatief. "Ik vind hun standpunten soms iets te extreem gesteld, maar misschien moet dat juist wel, omdat je op die manier de meeste aandacht trekt. Ik heb het idee dat ze heel druk zijn, want ik krijg best vaak brieven thuis."

Feiten

Vorig jaar vierde de WSO haar dertigste verjaardag. In de WSO-gids 2000 is te lezen hoe het imago van de WSO door de jaren heen volgens henzelf is veranderd: "... van radicale actievoerders naar geitenwollensokken en van een vage filosofenclub naar een club met constructieve meedenkers." Hun doelen zijn in die dertig jaar echter nooit veranderd: "het op de bres staan voor goed onderwijs, goede studentenvoorzieningen, voldoende studiefinanciering en een democratisch bestuur." | E.L.