Nieuws - 20 oktober 2010

Het verdriet van Lelystad

Nieuwbouw in Lelystad ­geschrapt. Medewerkers reageren ­teleurgesteld.

6-lelystad-%C2%A9Fred-van-Welie.jpg
Vorige week vierde de Animal Sciences Group het bereiken van het hoogste punt van haar nieuwe onderkomen op Wageningen Campus. Directie, aannemer, architect en bewoners dronken een glas champagne en er waren rondleidingen voor het personeel door het gebouw in verbouwing. Dat maakte de druiven extra zuur voor de personeelsleden van ASG in Lelystad. Die hoorden net voor de zomervakantie dat de nieuwbouw in Lelystad niet doorgaat.
De medewerkers van het Centraal Veterinair Instituut en Wageningen UR Livestock Research zouden bij elkaar worden gehuisvest aan de Houtribweg. De tekeningen voor de nieuwbouw lagen al klaar, maar toen meldde de raad van bestuur dat het personeel in de oude gebouwen aan de Edelhertweg en Houtribweg moest blijven zitten. Wageningen UR gaat die gebouwen voorlopig ook niet renoveren, hoewel ze ouder dan dertig jaar zijn.
Dit nieuws kwam bovenop het besluit eerder dit jaar dat de praktijkcentra voor de melkveehouderij (Waiboerhoeve) en pluimveehouderij (Spelderholt) in Lelystad gaan sluiten. Veel medewerkers voelen zich dan ook in de steek gelaten. 'Wageningen staat vol met prach­tige WUR-gebouwen, maar hier wordt in niets of niemand geïnvesteerd', zegt een - anonieme - medewerker.
Financiële impuls
Dick Pouwels, directeur bedrijfsvoering van ASG, vindt het besluit om geen nieuwbouw te plegen 'vanuit concernbelang prima te begrijpen'. Maar hij snapt ook de reactie in Lelystad. 'Bij de medewerkers roept het besluit een negatief gevoel op. Dat hebben we ook besproken met de raad van bestuur. Daarop is besloten het onderzoek in Lelystad een financiële impuls te geven. We gaan dus niet investeren in bakstenen maar wel in onderzoek.' Die afspraak moet begin november zijn uitgewerkt in concrete onderzoeksinvesteringen, zegt Pouwels.
De directie van ASG verwacht een 'passende compensatie' uit Wageningen. De kenniseenheid heeft immers ook al te maken met stijgende huisvestingslasten. Verder heeft Pouwels een aantal verbeteringen voor de  Edelhertweg op zijn verlanglijstje staan, waardoor het pand meer inspirerend voor de medewerkers wordt.