Nieuws - 17 januari 2013

'Het hoorcollege is passé'

De Nijmeegse hoogleraar klinische psychologie Jan Derksen is de 'surfende, gapende, etende en pratende' studenten zat. In de Volkskrant pleitte hij voor online colleges. Want studenten dwingen om te luisteren is niet meer van deze tijd. 'Geef studenten de vrijheid om hun eigen interesses na te jagen.'
tekst: Jeroen Bok, Albert Sikkema en Rob Ramaker

22-hoorcollege-iStock.jpg

Remo van Tilburg
Eerstejaars Bodem, water, atmosfeer
'Hoorcolleges zijn inderdaad niet echt meer van deze tijd. De nieuwe media hebben alles overgenomen, en je kunt eigenlijk prima zelf thuis studeren. Ik zit nu in college alles letterlijk over te nemen. En thuis kan ik me veel beter concentreren dan in de hoorcolleges. Maar ja, je gaat er heen omdat je een soort van verplichting voelt om aanwezig te zijn. Je hebt er wel motivatie voor nodig, en die is er soms wel en soms niet.'

Gosse Schraa
Docent Microbiologie, Teacher of the year in 2004
'Daar ben ik het niet mee eens. Ik heb net een hoorcollege gegeven aan ruim honderd eerstejaars studenten. Ze dronken best wat tijdens ­college en sommige studenten hadden hun laptop of iPad bij zich, maar het was uitermate rustig en ze waren geïnteresseerd in de stof. Je moet een goed verhaal hebben en het interessant kunnen brengen. Mijn colleges worden opgenomen zodat studenten het online kunnen nakijken, maar een internetcollege is geen goed alternatief, omdat je dan bijvoorbeeld als student niet merkt wat er bij andere studenten leeft. Ook kun je met een hoorcollege studenten enthousiast voor je vak maken. Kun je dat niet, dan kun je beter wat anders gaan doen.'

Eliana de Cuba
Tweedejaars Levensmiddelen­technologie
'Hoorcolleges zijn vaak wel degelijk nuttig, tenminste als je aantekeningen maakt. Ik ken ook wel veel mensen die zo'n beetje als een zombie voor zich uit zitten te staren, dan denk ik dat je weinig opneemt. Volgens mij is het wel goed om meer materiaal beschikbaar te stellen op internet, want dan kan iedereen zijn eigen manier vinden om te leren. Dat is wel echt heel erg van deze tijd, het hoeft niet per se allemaal meer klassikaal.'

Michèle Gimbrère
Projectleider distance learning
'In de projectgroep Distance Learning ontwikkelen we nu twee MSc opleidingen die je op afstand via internet kunt doen. Studenten komen elk jaar maar vier weken naar Wageningen. Daarbij gebruiken we niet de volledig opgenomen hoorcolleges van vijftig minuten, maar kennisclips: een filmpje van tien minuten, gevolgd door verwerkingsopdrachten. Ik snap het probleem van hoogleraar Derksen wel; zeker in hoorcolleges voor grote groepen zijn er al snel studenten die niet opletten of afgeleid zijn. Toch is het wel de opdracht voor een universiteit om studenten te inspireren en te begeleiden in het studeren. Dat kan via hoorcolleges door inspirerende docenten maar ook via andere werkvormen. We moeten daar een ideale mix in vinden.'

Margret Wenker
Derdejaars Dierwetenschappen
'Daar ben ik het niet mee eens, ik vind ze juist supernuttig, want door naar hoorcolleges te gaan ben je actief bezig. Anders zit je thuis suf achter de computer en kun je nog honderd andere dingen tegelijk doen. Op hoorcollege word je gedwongen om te luisteren naar de stof en kun je gelijk vragen stellen als je wilt. Heel handig, want het geeft een goed overzicht van de leerstof. Ik kan me wel voorstellen dat het voor een docent demotiverend werkt als iedereen met een smartphone of laptop bezig is, maar ik denk dat het grootste deel van de studenten heel veel aan hoorcolleges heeft. Mensen die echt niet gemotiveerd zijn komen sowieso niet naar college.'

Arjaan Pellis
Studieadviseur bij Master Leisure, Tourism and Environment
'Ik ben kritisch over het nut van standaard hoorcolleges. Het is een passieve onderwijsvorm waarbij studenten de stof niet effectief opnemen. Veel liever zie ik interactieve werkvormen die meer zelfredzaamheid vragen. Studenten moet je zelf over complexe zaken laten na denken. Een ander bezwaar is dat hoorcolleges alleen in collegezalen plaatsvinden. Wageningse studies willen juist de kwaliteit van leven verbeteren. Ik zou vaker op locatie college geven, zeker bij sociale wetenschappen. Je moet niet alleen praten met boeken,  maar ook met mensen uit het veld. Dat is interactiever en inspirerender.'

Soline de Jong
Derdejaars Communicatiewetenschappen
'Ik denk dat je beter aandacht kunt geven aan hoe het college gegeven wordt, in plaats van zeggen dat een hoorcollege niet meer van deze tijd is. Ik heb bijvoorbeeld een vak gehad met twee verschillende professoren. De één vond ik geweldig om naar te luisteren, terwijl de ander vreselijk was. Een vak kan interessant zijn, maar het wordt dan op zo'n manier gebracht dat mijn interesse toch weg is. Maar afschaffen? Wat zou het alternatief ervoor dan zijn? Als je alles via internet moet leren kun je net zo goed zo'n LOI-cursus gaan doen.'