Nieuws - 11 oktober 2012

Het doek valt voor CBSG en Groene Genetica

Wegvallen aardgasgeld funest voor Wagenings genetica-onderzoek.
Tachtig onderzoekplaatsen op de tocht.Het CBSG, het genomics-centrum dat de afgelopen 10 jaar onder meer medeverantwoordelijk was voor het ophelderen van het aardappel- en tomatengenoom, stopt ermee. De financiering loopt eind dit jaar af. Dat geldt ook voor het topinstituut Groene Genetica. Beide centra zijn voor hun toekomst afhankelijk van de topsector Tuinbouw, maar die heeft hun financieringsaanvraag afgewezen.
De twee centra hebben een gezamenlijk budget van zo'n 8 miljoen euro per jaar, zegt Robert Hall, directeur van CBSG. Dat geld, goed voor zo'n tachtig onderzoekplaatsen, valt nu weg. Hall: 'Dit is een dramatische terugval aan opdrachten voor de Wageningse plantengemeenschap.'
Spin-offs
Het uitblijven van vervolgfinanciering komt als een verrassing. In beide centra werken bedrijven en onderzoekers gezamenlijk aan de onderzoeksprogrammering, precies zoals de topsectoren beogen. 'Het bedrijfsleven staat achter onze gezamenlijke plannen en is bereid om de komende jaren 10 miljoen euro per jaar te investeren', zegt Hall. Het CBSG zit meer op het genereren van fundamentele plantenkennis, Groene Genetica meer op de toepassing ervan. 'Wij zijn vorig jaar beoordeeld door een internationale commissie', zegt Hall, 'die zowel de onderzoekskwaliteit als de valorisatie van kennis prees. Elke euro in CBSG leidt tot 4 euro aan spin-offs, bijvoorbeeld in Europese projecten. Dat zal nu veel lastiger worden.'
FES-geld
Belangrijk struikelpunt voor vervolgfinanciering is dat de topsector Tuinbouw nauwelijks geld heeft. De instituten werden betaald uit het FES-fonds, maar dat is door het vorige kabinet opgeheven. Daardoor is er 800 miljoen euro per jaar minder voor onderzoek en innovatie beschikbaar, waaronder de 8 miljoen voor CBSG en Groene Genetica. Die instituten moeten nu een gooi doen naar geld uit het reguliere DLO-budget dat via de topsectoren Tuinbouw en Agri&Food wordt verdeeld. Komend jaar heeft de topsector Tuinbouw maar 4,5 miljoen voor nieuwe projecten beschikbaar en Agri&Food slechts 10 miljoen, te verdelen over tientallen projecten. 'Het wegvallen van het FES-fonds ligt aan de basis van ons probleem', zegt Hall. 'De overheid vraagt 50 procent medefinanciering van het bedrijfsleven, maar heeft onvoldoende middelen beschikbaar om de investering van bedrijven in de kenniseconomie te matchen.'