Nieuws - 28 februari 2002

Het Debat: Nieuwe opleidingen reddingsboei Wageningen Universiteit?

Het Debat: Nieuwe opleidingen reddingsboei Wageningen Universiteit?

'We willen de universiteit aantrekkelijk maken voor scholieren met een gamma-pakket'

Mens, Maatschappij en Gezondheid, Communicatiewetenschappen en Economie, Maatschappij en Beleid moeten de nieuwe lokkers worden van Wageningen Universiteit. Wageningen wil in de strijd om de scholier ook een kans maken bij vwo'ers met een maatschappelijk pakket. Goed plan?

Ir Edwin Kroese, opleidingsbegeleider bedrijfs- en consumentenwetenschappen WU: "Ik vind het heel moeilijk in te schatten of deze opleidingen een succes worden, vooral of de namen een beetje aanspreken. Dat er ??n maatschappijwetenschappelijke opleiding bijkomt, kan ik me voorstellen. Als je de opleidingen Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen en Internationale Ontwikkelingsstudies wat uit elkaar haalt, zie ik wel ruimte voor een derde opleiding, Communicatiestudies bijvoorbeeld. Het lijkt me dat meer opleidingen zorgen voor verdunning, die trekken studenten weg bij de opleidingen die we al hebben. Dan schiet je er niets mee op, je krijgt dan net zoiets als nu met Bioproductmanagement. Dat moet eigenlijk net zoiets worden als Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen, maar dan met een ander ideologisch sausje. Het is de vraag of je daarmee meer studenten trekt."

Drs Egbert Woudstra, opleidingsdirecteur Toegepaste Communicatiewetenschappen Universiteit Twente: "Ik denk wel dat Wageningen het nodige in huis heeft om een opleiding Communicatiewetenschappen te starten. Jullie hebben toch een traditie in de landbouwvoorlichting en innovatie. Dus ik zie wel ruimte voor een specifieke mastersopleiding met een duidelijk ingenieursprofiel. Om de opleiding tot een succes te maken, zal Wageningen er wel in moeten slagen om het imago wat anders vorm te geven. Jullie lijden nu aan een sterk landbouwlabel en staan te boek als vrij klein en onbeduidend. Voor Twente geldt dat laatste overigens ook wel, in mindere mate. Waar het uiteindelijk natuurlijk van afhangt is of er voldoende goede docenten zijn. Je kunt kortstondig succes hebben, maar als na een tijdje blijkt dat je geen kwaliteit levert, ga ja alsnog het schip in.

Wij trekken jaarlijks zo'n 150 studenten voor Toegepaste Communicatiewetenschappen. De eerste jaren kwamen er jaarlijks zo'n zestig studenten. Het heeft ons veel moeite gekost om dat op te krikken. We hebben onlangs een instroomonderzoek gehouden. Daaruit bleek dat studenten van de technische opleidingen komen vanwege het imago van de universiteit. Voor de gamma-opleidingen telt vooral het imago van de opleiding zelf. Dat geeft een moeilijke situatie in de werving. Voor de technische opleidingen, die het moeilijk hebben, moet je vooral de universiteit profileren. Wij zijn beter af als je de opleidingen voorop zet."

Prof. Cor Spreeuwenberg, decaan Gezondheidswetenschappen Maastricht: "U overvalt me een beetje. Tja, in eerste instantie ben ik natuurlijk niet erg blij met het nieuws dat Wageningen een meer maatschappijwetenschappelijke opleiding over gezondheidswetenschappen wil starten. Twente start volgend jaar ook met zo'n opleiding, zo wordt de spoeling wel erg dun. Op het maatschappijwetenschappelijke deel van onze opleiding komen nu nog jaarlijks tweehonderd vwo'ers en 250 doorstromers vanuit het hbo af, dat is dus zonder de b?ta's.

In het overleg van decanen van medische opleidingen hebben wij onlangs nog vastgesteld dat voor een volwaardige opleiding Gezondheidswetenschappen samenwerking met een academisch ziekenhuis noodzakelijk is. Wageningen zal zich waarschijnlijk met name willen richten op voeding en gezondheidsvoorlichting, en zal zich wellicht in eerste instantie richten op de GGD's, maar ook dan blijft samenwerking met een academisch ziekenhuis belangrijk. Je ziet dat in de discussie over public health veel belang wordt gehecht aan de samenwerking tussen bijvoorbeeld de GGD en ziekenhuizen.

Ik weet eerlijk gezegd niet of Wageningen voldoende expertise in huis heeft. Als je aan voorlichting wilt doen, zul je toch ook een dosis psychologie in de opleiding moeten stoppen. Ik sta al met al niet te juichen bij dit bericht."

Studente Sylvia Tebbenhoff (VeSte) tijdens de vergadering van ondernemings- en studentenraad: "Wij vinden het heel belangrijk dat de nieuwe opleidingen goede namen krijgen. Als je als scholier in de keuzegids bladert, zie je alleen een lijstje met namen. Als je dan de keuze hebt tussen communicatiestudies in Wageningen of communicatiewetenschappen in Nijmegen, misschien ben ik pessimistisch, maar waarschijnlijk kies je dan voor de stad. Misschien is het beter om communicatiestudies Toegepaste Communicatiewetenschappen te noemen. Dan laat je zien dat je iets anders aanbiedt dan de andere universiteiten."

Rector magnificus prof. Bert Speelman, tijdens dezelfde vergadering: "Ik wil niet verhelen dat we dit niet alleen doen uit een zuiver ide?el motief. We willen de universiteit aantrekkelijk maken voor scholieren met een gamma-pakket. Ik heb weer met schrik naar de aanmeldingscijfers op internet gekeken. Ook dit jaar zal het weer razend moeilijk worden. Als wij ons hier niet op weten te profileren, hebben wij een serieus probleem."

Over Communicatiestudies: "Dit moet niet de zoveelste communicatiestudies worden in Nederland. Deze opleiding moet gaan over communicatie over voeding en natuurbeleving. Terreinen waar Wageningen sterk in is. Communicatiewetenschappen is bij andere universiteiten gelul in de ruimte, bij ons gaat het ergens over."

Beleidsambtenaar onderwijs drs Theo Douma: "Er is vrij uitgebreid gediscussieerd over deze namen. De valkuil is dat je alles er in wilt stoppen en in elke naam de eigenheid van Wageningen wilt laten zien. Maar die eigenheid is ook ons probleem. We moeten vermijden dat we weer in dezelfde val trappen."

Korn? Versluis

Tekening Henk van Ruitenbeek

'Jullie staan nu te boek als vrij klein en onbeduidend'

'Communicatiewetenschappen is bij andere universiteiten gelul in de ruimte, bij ons gaat het ergens over'

'Als je als scholier in de keuzegids bladert, zie je alleen een lijstje met namen van opleidingen'