Nieuws - 20 december 2012

Hertentamen? Een half jaartje wachten.

Vak niet gehaald en direct daarna herkansen? Het is uit met de pret voor Wageningse studenten: de universiteit wil twee centrale hertentamenmomenten invoeren. De studentenraad stemt in met het voorstel, maar is wel kritisch.

gezakt.jpg
Iedere student weet het: een tentamen herkansen moet je zo snel mogelijk doen, in de volgende periode. De kennis zit dan nog fris in je geheugen. In Wageningen kan dat. En mocht je dan opnieuw falen, dan kun je voor het tentamen aanschuiven bij elke andere periode dat het vak gegeven wordt. Of in augustus, wanneer alles nog eens wordt getoetst.
Maar is die spreiding van herkansingen wel zo wenselijk? Nee, vindt de universiteit. Die wil het aantal herkansingsmogelijkheden terugbrengen tot twee centrale momenten: één keer halverwege het jaar en één keer in augustus.
Met dit voorstel wil de universiteit het studierendement opvoeren. Nu haalt 64 procent van de studenten zijn bachelor binnen vier jaar, dat moet naar 70 procent. Bovendien wordt in september 2013 de harde knip ingevoerd. Met het nieuwe voorstel worden studenten op scherp gezet. Studenten moeten hun studie dus goed plannen.
De studentenraad stemt in met het nieuwe voorstel, maar is tegelijkertijd kritisch. Wouter-Jan van Roosmalen, studentenraad VeSte: ’De kracht van het huidige systeem zit juist in de flexibiliteit die het studenten geeft.’ Van Roosmalen voorziet dat studenten minder moeilijke vakken zullen kiezen in de laatste periode of bijvoorbeeld hun afstudeer-vak in deze periode zullen plannen, zodat ze niet het risico lopen dat ze studievertraging oplopen. Verder zullen de struikelvakken zich volgens hem in herkansingsperiodes opstapelen.
De studentenraad ziet de noodzaak en voordelen van de maatregel maar stelt wel enkele aanvullende voorwaarden om de pijn te verzachten. Een belangrijke winstpunt is al binnen: de universiteit is bereid om de herkansers aan te laten schuiven bij de reguliere tentamens van vervolggroepen. Dus elke periode dat een cursus gegeven wordt, levert dan nog steeds de mogelijkheid van een herkansing op.
Ondanks die toezegging kunnen er voor studenten in hun laatste bachelor jaar problemen optreden, vooral na invoering van de harde knip in september. Wie straks in het derde bachelor-jaar een tentamen mist kan zich mogelijk niet inschrijven voor een master en moet dan een half jaar op de bank zitten voor een nieuwe herkansing zich aandient. De studentenraad wil dat de universiteit met een plan van aanpak komt waarbij de universiteit dit mogelijke probleem voorkomt.