Nieuws - 6 oktober 2010

Herstart voor 'internationale huiskamer'

De International Student Organization Wageningen (Isow) leek op sterven na dood. Geen bestuur, cursussen en bijna geen eigen ruimte meer. Maar de vereniging is uit haar as verrezen. 'We willen een huiskamer zijn voor internationale studenten.'

Het was kantje boord, geeft de kersverse voorzitter Sanne Bakker toe. Isow is een gezelligheidsvereniging voor studenten uit het buitenland én voor Nederlandse studenten die zich graag in internationale kringen begeven. 'Met cursussen, feesten en andere ontmoetingsmomenten zijn we een huiskamer voor internationale studenten', aldus Bakker.
Werk genoeg in Wageningen zou je zeggen, maar vorig jaar leek de vereniging een zachte dood te sterven. Twee weken geleden besloten een paar leden echter de schouders eronder te zetten en het tij te keren. Binnen twee weken kwam er een bestuur van zes man, werden elf cursussen in de steigers gezet en meldden 54 leden zich aan. Zelfs de buitenwereld werkt mee: Isow hoeft voorlopig niet te verhuizen. 'We mogen hier blijven, ook al weten we niet hoe lang. Het kan een half jaar zijn, of vijf. Maar het bericht gaf zo veel energie dat we de boel zijn gaan opknappen.' De salsa-ruimte is opgeruimd en geschilderd, met zo veel mogelijk details in goud. Aan de muur hangen zelfgemaakte schilderijen van de eerste 'art class'.
Boliviaanse volksdans
De vraag is natuurlijk hoe Isow een solide vereniging kan worden. 'In elk geval gaan we strenger met de lidmaatschappen om', zegt Sanne. 'Je mag een keer komen kijken bij een cursus, maar daarna vragen we mensen om lid te worden. Dan vragen we meteen of ze misschien zelf een cursus willen geven.'  En dat levert leuke lessen op als yoga en 'art-class' en Grieks. Boliviaanse volksdans zit in de pijplijn. Ook wil Isow de samenwerking met IxESN goed oppakken. Op de korte termijn ziet het er goed uit voor de vereniging.