Nieuws - 12 januari 2012

Helpt Bleker onze natuur naar de knoppen?

Stelling: Bleker is geen bedreiging voor de natuur. Hij voert juist noodzakelijke correcties uit op het natuurbeleid.

26-JenM-wit-BdG-8196.jpg
Marlies: Dat er bezuinigd moet worden begrijpt iedereen zo langzamerhand wel. Dat er ook op natuurbeheer wordt bezuinigd is wat dat betreft logisch. Echter, er wordt disproportioneel bezuinigd op natuurbeheer, zo'n 60 procent. Verder zet Bleker simpelweg bestaand beleid stop, zonder duidelijk nieuw beleid. De Ecologische Hoofdstructuur is hier een belangrijk voorbeeld van. Daarnaast dreigt Nederland ook internationale verdragen te schenden, waarmee het boetes riskeert en het dus maar de vraag is hoeveel geld de bezuiniging oplevert. Het natuurbeheer aan boeren overdragen, wat Bleker nastreeft, werkt meestal niet. Dat is al aangetoond. Wel kost het overheidssubsidie, die ook besteed zou kunnen worden aan werkelijk effectief natuurbeheer.  Het zou Bleker sieren als hij het belang van natuur voor ons land erkent en leert luisteren naar mensen die er echt verstand van hebben.
Reactie Jillis: Ik geloof niet dat Bleker niet geadviseerd wordt door deskundigen. Verder zet ik dus mijn vraagtekens bij de onschatbare waarde van sommige natuurgebieden. Dat internationale verdragen geschonden worden, is geen valide argument. Een regering is het aan haar stand verplicht het beste te doen voor haar land.
Jillis: Ik ben geen natuurexpert, maar ik zet wel vraagtekens bij alle ophef over het natuurbeleid van staatssecretaris Henk Bleker. Het Rijk moet bezuinigen en dat gebeurt - terecht - op allerlei fronten. Zo ook op het natuurbeleid. Bleker wil het beleid decentraliseren om zo 600 miljoen te besparen. Het lijkt mij een goed idee als provincies op regionaal niveau dit beleid uitvoeren. Samen kunnen ze altijd nog beleid afstemmen om zo de Ecologische Hoofdstructuur in stand te houden. Daarnaast vraag ik me vaak af hoe bijzonder waardevol onze bijna geheel kunstmatige natuur nu is. Zijn al die micronatuurgebiedjes, die we vaak zelf hebben aangelegd, nou zo bijzonder? En is natuur niet iets dat ongerept is en zijn gang moet kunnen gaan? Alle dennen uit de Veluwe trekken om de hei te redden. Is dat natuurlijk?
Reactie Marlies: Er wordt in vergelijking met andere zaken erg veel op natuur bezuinigd. Verder heeft natuur een positieve invloed op de volksgezondheid en is het daarom belangrijk om erin te blijven investeren; een betere volksgezondheid scheelt weer ziekteverzuim. Of we de natuurgebieden zelf hebben aangelegd doet voor die positieve invloed niet ter zake.