Nieuws - 21 juni 2012

Helft van VHL wil niet verder binnen Wageningen UR

Het personeel van Van Hall Larenstein is nog altijd ernstig verdeeld over de samenwerking binnen Wageningen UR. Uit de draagvlakpeiling die gisteren werd gehouden tijdens de medewerkersdag in Zwolle bleek dat slechts een kleine meerderheid (51 procent) het ziet zitten om binnen het samenwerkingsverband met de Wageningse universiteit en DLO te blijven.

ND7_5534.jpg
‘Buitengewoon teleurstellend,' reageerde algemeen directeur Ellen Marks aangeslagen. ‘Gezien de sfeer vandaag en de loop van het proces had ik dit niet verwacht. Iedereen was veel meer ontspannen, luisterde naar elkaar. Misschien naïef van mij, maar ik dacht echt dat het ons zou gaan lukken.' Vrijdag overlegt Marks met het managementteam over het advies dat uitgebracht zal worden aan het college van bestuur. Wat dat advies zal zijn, daarover wilde ze geen uitspraken doen. ‘Ik kan dat nu nog niet overzien. Ik wil eerst de toelichtingen lezen die op de stemkaartjes zijn geschreven.'
Collegevoorzitter Aalt Dijkhuizen noemde de uitslag ‘de slechtste die je kunt bedenken'. ‘Dit raakt ons diep. Ik had het anders ingeschat.' Bij de vorige meningenpeiling in januari stemde nog 60 procent vóór samenwerking binnen Wageningen UR. Begin volgende week maakt het CvB bekend of de drie instellingen blijven samenwerken binnen één verband of uit elkaar gaan. ‘Dat wordt een lastige beslissing. Het signaal is duidelijk, maar het is geen uitslag waarbij we direct weten wat we moeten doen.'
Diepe zucht
Op het moment dat het resultaat van de peiling bekend werd gemaakt, ging er een diepe zucht door de zaal, zowel van ontzetting als van opluchting. De een maakt zich zorgen over een zelfstandige toekomst, een ander is blij verrast. De Leeuwarder opleidingsdirecteur Jan van der Valk steekt zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. ‘Wat we ook besluiten te doen, een grote groep zal hoe dan ook ontevreden zijn.'

Dat erkent ook Hans Bezuijen. ‘Dit is moeilijk te interpreteren. Wat dat betreft is het een dramatische uitslag. Persoonlijk denk ik dat het CvB een grote kans heeft laten liggen door niet in te willen gaan op de mogelijkheden voor een constructie met meer autonomie voor VHL op het gebied van het bestuur van de hogeschool en financiën. Tussen de huidige situatie en een volkomen eigenstandig CvB zitten vele smaken. Er was een hoop kou uit de lucht gehaald als het CvB had beloofd daar echt naar te zullen kijken.'

Draagvlakpeiling
De medewerkersdag van 20 juni was het sluitstuk van een intensieve periode die aanbrak na 18 januari, toen de eerste draagvlakpeiling plaatsvond. De afgelopen maanden is er onder leiding van Steven ten Have Change Management door verschillende werkgroepen gewerkt aan adviezen over de voorwaarden waaraan de samenwerking binnen WUR zou moeten voldoen.

Deze adviezen op het gebied van onder meer financiën, autonomie en onderwijs en onderzoek, vormden de basis van het uitwerkingsplan van directie en MT, dat eind vorige week aan het college van bestuur werd gepresenteerd. Over dit plan, en de reactie daarop van het CvB, moest het personeel zich uitspreken.
Studenten
Ook studenten van Van Hall Larenstein mochten gisteren hun stem uitbrengen over voortzetting van de samenwerking met Wageningen UR. Hun stem werd apart geteld. Van de 24 aanwezige studenten stemde 63 procent tegen. De tegenstemmers waren met name afkomstig van de locatie in Velp. Robin Kraaij, vijfdejaars Bos en natuurbeheer
Ik heb nee gestemd. In het plan staan geen goed controleerbare afspraken en er wordt geen garantie gegeven dat er geen belangenverstrengeling plaats zal vinden. De antwoorden van het bestuur op onze vragen zijn ontwijkend en er wordt niks concreets toegezegd. Ja, ze willen ‘er naar kijken'. Maar daar kun je niemand aan houden.
Als student heb ik geen voordelen gezien van de samenwerking. Ik denk dat we best met Wageningen UR kunnen samenwerken, maar dat kan alleen als er vertrouwen is. Dat vertrouwen komt er alleen met een ander bestuursmodel.
De stem van studenten telt niet met de gewone stemmen mee, maar als 63 procent tegen stemt dat neemt de organisatie dat ongetwijfeld mee in hun beslissing. Wij zijn de klant, dus we moeten invloed hebben.