Organisatie - 1 januari 1970

‘Helft minder doden door rampen’

Dr Thea Hilhorst, onderzoeker van de leerstoelgroep Rampenstudies, uitte vorige week stevige kritiek tijdens een internationale conferentie over natuurrampen in Kobe, Japan. Zij vindt dat landen over de hele wereld meer kunnen doen om de gevolgen van rampen te beperken.

Hilhorst sprak op de conferentie namens onderzoekers en maatschappelijke organisaties. Die hadden zich in de wandelgangen van de conferentie verenigd en waren het met elkaar eens dat de 150 landen die op de conferentie vertegenwoordigd waren, zichzelf te weinig concrete doelen stelden. Vijftig procent minder doden als gevolg van rampen is bijvoorbeeld haalbaar, denkt Hilhorst. Bijvoorbeeld door ziekenhuizen en scholen rampbestendiger te bouwen en meer waarschuwingssystemen te maken. JT

Zie ook ‘Tsunami verergert oorlog Sri Lanka’