Nieuws - 8 maart 2001

Helft eerstejaars wil in ontwikkelingsland werken

Helft eerstejaars wil in ontwikkelingsland werken

Ruim de helft (57 procent) van de eerstejaars studenten van Wageningen Universiteit wil na afstuderen in een ontwikkelingsland werken. 69 Procent van hen wil tijdens de studie naar een ontwikkelingsland voor een stage of om een afstudeervak te doen. Dit blijkt uit een enqu?te van tropenplatform Patio onder de helft van alle eerstejaars van Wageningen Universiteit.

Bijna alle eerstejaars denken dat werken in een ontwikkelingsland speciale kennis vereist, terwijl 36 procent denkt dat ze die kennis onvoldoende bijgebracht krijgen in hun opleiding. Vooral studenten van technische opleidingen als Levensmiddelentechnologie, Moleculaire wetenschappen en Biotechnologie zijn er in grote meerderheid van overtuigd dat speciale kennis nodig is om op een goede manier in een ontwikkelingsland te kunnen werken, terwijl praktisch niemand van hen verwacht dat die aspecten in de studie aan de orde komen. Toch wil ook ruim de helft van hen werken of studeren in een ontwikkelingsland.

Patio, een platform voor Wageningse studenten die in de tropen ge?nteresseerd zijn, doet onderzoek en geeft voorlichting aan scholieren over tropenonderwijs. Ook streeft Patio naar meer ontwikkelingsgericht onderwijs aan de universiteit.

Patio peilde in de enqu?te ook de belangstelling voor interdisciplinaire vakken Technologie en Ontwikkeling. Deze vakken kunnen door alle studenten gevolgd worden geven inzicht in ontwikkelingsproblematiek. Een van de uitkomsten is dat een meerderheid van de eerstejaars wel een vak Food Security zou willen volgen. Dit vak behandelt de achtergronden van gebrek aan voedselzekerheid in ontwikkelingslanden. | J.T.