Nieuws - 12 april 2017

Healing Garden geopend voor herstellende kankerpatiënten

tekst:
Tessa Louwerens

Vandaag is in Almere het project ‘Healing Gardens’ geopend. In deze onderzoekstuin zullen herstellende kankerpatiënten groenten telen en ervaringen uitwisselen. Onderzoekers gaan kijken welk effect dit heeft op lichaam en geest.

Het doel van de Healing Gardens is om (ex)kankerpatienten te motiveren om gezonder te leven en dit ook vol te houden, zegt onderzoeker Iris Rijnaarts van Humane Voeding. ‘Daarnaast verwachten we dat ze door het tuinieren in een groep makkelijk contacten kunnen leggen en dat ze daar ook steun aan hebben.’ Het project is onderdeel van het Advanced Metropolitan Solutions (AMS) onderzoeksprogramma ‘The Feeding City’.

In Nederland krijgen per jaar ongeveer 100.000 mensen kanker. Meer dan de helft overleeft het, maar deze mensen hebben vaak last van neveneffecten van de ziekte en behandeling, zoals depressie, vermoeidheid, zwakke spieren en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en suikerziekte. Er is volgens Rijnaarts voldoende bewijs dat een gezond dieet en regelmatig bewegen een positief effect hebben op het herstel. ‘Voor veel herstellende patiënten is dit echter moeilijk vol te houden en de drempel is vaak hoog.’

Mogelijk helpt tuinieren de (ex)patienten. Rijnaarts: ‘Onderzoek laat zien dat tuinieren goed is voor lichaam en geest en dat mensen er gezonder door gaan eten als ze de groente zelf verbouwen.' Er is volgens Rijnaarts al veel bekend over het nut van tuinieren, maar tot nu toe is er nog niet veel onderzoek gedaan naar de effecten ervan op (ex)kankerpatiënten.  

‘We hebben nu zes deelnemers, vertelt Rijnarts. ‘Het doel is om vijftien mensen mee te laten doen aan de pilot. We hopen in de komende weken dat aantal te halen.’ De deelnemers zullen een half jaar lang één keer in de week gaan tuinieren in de bakken die zijn geplaatst op het terrein van Parkhuys, een inloophuis voor mensen die met kanker te maken hebben (gehad).  Het doel van de pilot is volgens Rijnaarts om de huidige opzet te testen en te kijken hoe het de mensen bevalt.

Als de pilot succesvol blijkt, dan zal er volgend jaar worden gestart met een grotere groep van ongeveer 150 mensen. Afhankelijk van de interesse kan het project ook worden uitgebreid naar het begeleiden van patiënten met diabetes of hart-en vaatziekten.

Lees ook eens: