Nieuws - 1 januari 1970

Havisten doen het slechter, maar schade is gering

Havisten doen het slechter, maar schade is gering

Havisten doen het slechter, maar schade is gering


Havisten met een hbo-propedeuse halen het niveau onderuit, waarschuwde
universiteitenvereniging VSNU begin deze maand. De cijfers geven de klagers
gelijk - maar een beetje aanstelleritis is het wel.
De sluiproute van havo naar universiteit loopt via een propedeusediploma
van een hogeschool. Zeker sinds de invoering van het studiehuis in het
voortgezet onderwijs zijn havisten nauwelijks meer geïnteresseerd in de
moeizame tweejarige weg via het vwo.
Volgens de universiteiten is dat een slechte ontwikkeling: bijna de helft
van de havisten zou in het eerste jaar al uitvallen, en wie het wél redt
doet doorgaans langer over zijn studie dan gemiddeld. Slechts 38 procent
heeft na drie jaar zijn propedeuse gehaald, tegen een gemiddelde van zestig
procent. Vervelend voor de studenten, maar ook voor de universiteiten, die
mede op grond van hun studierendementen gefinancierd worden.
Toch zijn bij die op het oog dramatische cijfers wel kanttekeningen te
plaatsen. Ook het totale propedeuserendement van zestig procent na drie
jaar is immers niet bepaald om over naar huis te schrijven. Bovendien zijn
de havisten getalsmatig onbeduidend: ze maakten in 2002 nog geen
3,5 procent van de totale instroom uit.
De gewraakte groep studenten heeft daardoor slechts een geringe invloed op
de gemiddelde prestaties van de universiteiten: zouden die de 'havo-plus'-
studenten mogen weigeren, dan lag het propedeuserendement in het eerste
jaar hooguit een procent hoger. |
HOP