Nieuws - 17 december 2011

Hartinfarct ouder voorspelt risico kinderen

Kinderen van ouders die voor hun zeventigste een hartinfarct krijgen, lopen een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. De uitkomsten ondersteunen eerder onderzoek dat een verband liet zien wanneer de ouder op jonge leeftijd al hartproblemen had.

1159131_HiRes.jpg
Dit ontdekte Ineke van Dis, beleidsmedewerker van de Hartstichting en onderzoekster bij de afdeling Humane voeding en het RIVM, door een groot aantal proefpersonen na medische keuring tien jaar lang te volgen. Zij promoveert woensdag 14 december op het voorspellen van het risico van hart- en vaatziekten.
Van Dis maakte voor haar onderzoek gebruik van de MORGEN-studie van het RIVM. Ruim 23.000 mensen deden hier tussen 1993 en 1997 aan mee. Zij gaven onder andere bloed af, vertelden over hun levensstijl en medische familiegeschiedenis. Binnen deze groep waren er tienduizend mensen tussen de 40 en 65 tijdens de metingen. Van Dis bekeek hoeveel van hen in de tien daarop volgende jaren in het ziekenhuis belandden of overleden door hart- en vaatziekten.
Pechvogels
Van de proefpersonen zonder een familiegeschiedenis van hartinfarcten bleek 7,8 procent last te krijgen van hart- en vaatziekten. Bij de proefpersonen met een getroffen vader of moeder liep dit getal op tot respectievelijk 9,8 en 10,7 procent. De pechvogels met twee getroffen of gestorven ouders hadden een kans van 12,0 procent. Verder gold: hoe jonger ouders een hartinfarct kregen hoe groter het ziekterisico voor de kinderen.
‘Een familiegeschiedenis met hartinfarcten blijkt een onafhankelijke risicofactor te zijn,' vertelt Van Dis. De uitkomsten stroken met de conclusies van eerder onderzoek. Zij het dat toen alleen verband is aangetoond voor hart- en vaatziekten op jongere leeftijd. Nieuw onderzoek moet duidelijk maken of deze factor het gevolg is van de genen of de levensstijl die mensen van huis uit meekrijgen of een combinatie van beiden.
Bovendien heeft Van Dis onderzocht of informatie over een familiegeschiedenis van hartinfarcten toegevoegd aan die van andere bekende risicofactoren, de kans op hart- en vaatziekten beter voorspelt. Dat bleek nauwelijks zo te zijn als de informatie over cholesterol, rookgedrag en bloeddruk reeks bekend was.
Van Dis voerde onderzoek uit om betere risicotabellen te maken. Artsen gebruiken deze om te bepalen wie in aanmerking komt voor leefstijladvies en preventief medicijngebruik.