Nieuws - 1 januari 1970

Harde vloer bezorgt koe pootproblemen

De problemen met klauwaandoeningen en kreupelheid bij melkkoeien zijn voor een deel toe te schrijven aan de harde betonnen stalvloeren. In potstallen staan koeien aanzienlijk beter op hun poten, zo blijkt uit promotie-onderzoek van ir Joan Somers van A&F.

‘Er werd wel gedacht dat klauwproblemen een groot welzijnsprobleem in de melkveehouderij vormen, maar mijn onderzoek levert cijfers die dit duidelijk onderbouwen’, zegt Somers, promotieonderzoeker bij Agrotechnology and Food Innovations. Somers onderzocht de klauwgezondheid bij ruim 7500 melkkoeien en volgde 20 koeien langdurig op twaalf bedrijven met vier verschillende stalvloeren: een roostervloer, dichte betonvloer, sleufvloer of een flinke strobed in de potstal.
De cijfers zijn onthutsend. Tachtig procent van de koeien op een betonnen stalvloer, de meest gangbare huisvesting, heeft een of meerdere klauwaandoeningen. Ruim de helft (55%) van de dieren heeft last van een gevoelige of zelfs gestoorde voortbeweging die mede te wijten is aan de harde ondergrond. In een potstal lopen koeien het beste, ruim 80% procent heeft daar een normale voortbeweging.
‘Het strobed in de potstal is zachter en droger. Dat is niet alleen prettiger bij het liggen, maar ook voor het loopcomfort. De poten worden minder blootgesteld aan hoge drukbelastingen. Het zijn juist de piekbelastingen in combinatie met een natte stalvloer die zorgen voor microscheurtjes in de klauwen, waardoor micro-organismen waarschijnlijk gemakkelijker kunnen binnentreden en chronische infecties kunnen veroorzaken’, aldus Somers.
De vloereigenschappen zijn bepalend voor het gedrag van de koeien en hebben ook in dat opzicht gevolgen voor het welzijn van de dieren. ‘Koeien met pijnlijke klauwen en kreupelheid liggen minder lang en ze brengen minder tijd door aan het voerhek. De melkproductie blijft echter wel op peil, dus het gaat dan ten koste van de algemene conditie van de dieren’.
De stelling dat een betonnen vloer per definitie slecht is, gaat hem net iets te ver. ‘Het is een combinatie van factoren. Zachte, dempende stalvloeren kunnen zeker een bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem, maar ook weidegang, ligcomfort en gerichte maatregelen op het gebied van management horen daar zeker bij.’ / GvM

Ir Joan Somers promoveert op 23 september aan de Universiteit Utrecht bij prof. Elsbeth Noordhuizen-Stassen, momenteel hoogleraar Dier en samenleving in Wageningen, prof. Jos Metz, bijzonder hoogleraar Technisch ontwerp van bedrijfssystemen in de dierhouderij.