Nieuws - 30 oktober 2008

‘HALVERING HULP VOOR AFRIKA MIST ARGUMENTEN’

De VVD zei vorige week in de Tweede Kamer de Nederlandse steun aan Afrika te willen halveren. ‘Ik mis de argumenten voor zo’n stelling’, zegt ir. Wim Andriesse, die het werk van Wageningen UR in Afrika coördineert.
Afgelopen voorjaar werd een grote evaluatie van het Nederlandse Afrikabeleid gepresenteerd. Pas nu de studie behandeld wordt in de Tweede Kamer, is er ineens aandacht in de media voor de door de inspectie ontwikkelingssamenwerking gemaakte studie van meer dan vijfhonderd pagina’s. Vooral voor de stelling van VVD’er Arend Jan Boekesteijn dat de hulp aan Afrika gehalveerd kan worden is veel aandacht. ‘Sommige partijen zien in de evaluatie blijkbaar een reden om te proberen het grote draagvlak in Nederland voor ontwikkelingssamenwerking te verminderen. Maar ik zie daarvoor in de studie zelf geen goede argumenten’, zegt Andriesse, accountmanager Afrika bij Wageningen International.
‘Het is goed om ons te bezinnen over de rol die we hebben. Maar zomaar zeggen dat de hulp gehalveerd kan worden, zonder daar argumenten voor te geven, lijkt me niet zinvol.’ Andriesse geeft aan dat de vele miljarden steun, 0,8 procent van het Bruto Nationaal Product, veel lijkt. Maar vergeleken met de investeringen van bedrijven in Afrika en het geld dat migranten naar huis sturen, is het een klein bedrag, stelt hij.
Andriesse herkent wel sommige kritiekpunten die de inspectie in haar rapport heeft aangehaald. Er is bijvoorbeeld geld gegaan naar de kwijtschelding van schulden, en het is niet altijd duidelijk wat de gevolgen daarvan zijn voor ontwikkeling. ‘Maar we hebben internationale afspraken gemaakt over de kwijtschelding van schulden. Het zou slecht zijn als we ons daar niet aan hielden’, aldus Andriesse.
De inspectie heeft ook kritiek op het gebrek aan steun voor de landbouwsector en het landbouwonderzoek. ‘Er is in het verleden inderdaad te weinig in de landbouw geïnvesteerd’, zegt Andriesse. Die kritiek werd eerder ook al door de Wereldbank gegeven, en ook de minister van Buitenlandse Zaken heeft in samenspraak met LNV zijn beleid op dat punt inmiddels veranderd. Volgens Andriesse is de reparatie van dat beleid ook al zichtbaar. Er komt meer geld voor landbouwprogramma’s en onderzoek naar landbouwontwikkeling in Afrika.