Nieuws - 1 januari 1970

Halal vlees kan ook welzijnsvriendelijk

Halal vlees kan ook welzijnsvriendelijk


Islamieten die strak in de leer zijn eten alleen halal. Dat houdt in dat
ze, naast een verbod op alcohol en varkensvlees, alleen vlees mogen eten
dat ritueel geslacht is. Het LEI onderzocht of het mogelijk is om een
keurmerk voor halal vlees te laten sporen met het dierwelzijnbeleid.

Bij ritueel slachten worden de dieren levend geslacht en niet eerst
bedwelmd. Dat lijkt lijnrecht tegenover dierenwelzijn te staan, een van de
zaken die het ministerie van LNV in haar beleid wil stimuleren. Een nieuwe
vorm van beleidmaken die bij het ministerie in zwang is, diversiteitbeleid,
kan ruimte bieden voor oplossingen.
In plaats van voor boeren alleen, wil het ministerie van LNV tegenwoordig
beleid maken voor alle burgers. Maar die zestien miljoen mensen willen
allemaal wat anders. Islamieten willen bijvoorbeeld halal voedsel,
dierenliefhebbers maken zich zorgen om dierenwelzijn. Het Landbouw
Economisch Instituut onderzocht hoe het ministerie met die diversiteit om
moet gaan. Een van de conclusies is dat LNV de oplossing van problemen
minder van tevoren moet vastleggen en zichzelf meer als ondersteuner van
bestaande initiatieven moet zien.
Een van die initiatieven is de poging van islamitische consumenten en
slagers om tot een halalkeurmerk te komen. Wanneer het ministerie halal als
tegengesteld aan dierwelzijn ziet en waarschuwt voor wildgroei van
keurmerken, zal een oplossing lastig worden. Volgens dr Marie José Smits,
projectleider van het onderzoek, is het wel degelijk mogelijk om binnen de
voorwaarden die aan halal voedsel gesteld worden rekening te houden met
dierwelzijn. Maar om dat boven tafel te krijgen moet het ministerie de
partijen om de tafel krijgen en open staan voor die tussenweg. En niet al
bij voorbaat halal en een nieuw keurmerk afkeuren. | J.T.